PL | EN
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Oferta pracy

Drukuj

Specjalista ds. marketingu

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach - Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką z ponad 30-letnią tradycją.
Kształcimy w ramach studiów I
i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń.
Działalność edukacyjną prowadzimy na terenie Katowic, Żor
i Wiednia. 
 

Z uwagi na ciągły rozwój Uczelni, poszukujemy specjalisty do Działu Marketingu.


Nasze oczekiwania:
 

 • minimum 2-letnie doświadczenie w dziale marketingu; preferowane doświadczenie zdobyte w dziale marketingu/promocji uczelni wyższej lub w firmie szkoleniowej 
 • znajomość rynku szkoleniowego, edukacyjnego 
 • wysokie umiejętności redagowania tekstów o charakterze informacyjnym i sprzedażowym do wykorzystania w social mediach 
 • dbałość o atrakcyjność i funkcjonalność naszych stron w Internecie
 • bardzo dobra znajomość Google Analytics.
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, w tym w organizacji wydarzeń 
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing, reklama) 
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów 
 • umiejętność współpracy z innymi działami
 • kreatywność 
 • umiejętność pracy w zespole 

Zadania na stanowisku: 

 • powadzenie profili studiów podyplomowych w social mediach (fora branżowe, portale, FB, LinkedIn) 
 • redagowanie stron GWSH poświęconych studiom podyplomowym, kursom i szkoleniom, oferowanym przez GWSH 
 • kreowanie całej kampanii marketingowej od strony kontentu dla studiów podyplomowych, kursów i szkoleń 
 • budowanie i utrzymywanie relacji z dostawcami rozwiązań marketingowych na potrzeby promocji studiów podyplomowych, kursów i szkoleń 
 • organizacja eventów promocyjnych a także konferencji w ramach aktywności Centrum Studiów Podyplomowych, kursów i szkoleń 
 • generowanie kontentu eksperckiego wspólnie z ekspertami dla poszczególnych kierunków studiów podyplomowych a także dla kursów i szkoleń 
 • monitoring sprzedaży, analiza i optymalizacja prowadzonych działań marketingowych 

Oferujemy: 

 • pracę w środowisku akademickim, w firmie o ugruntowanej pozycji, 
 • miłą, partnerską atmosferę pracy, 
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, pełen etat), 
 • dużą samodzielność i realny wpływ na wizerunek Uczelni, 
 • uczestniczenie w tworzeniu strategii rozwoju firmy, 
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej Uczelni, 
 • grupowe ubezpieczenie na życie 

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: praca@gwsh.pl.
Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. marketingu”. 
Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
i/lub 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach”

________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż: 
  

 1. Administrator danych osobowych: 
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522. 
   
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:  

  - pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl; 
  - listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”. 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna: 
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników. 
  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

  - podmioty uprawnione przepisami prawa; 
  - osoby zapewniające funkcjonowanie Uczelni, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych; 

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, chyba, że wynika to z przepisów prawa.  

 1. Okres: 
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji pracowników lub do czasu cofnięcia zgody. 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
  Posiada Pani/Pan prawo do: 
  dostępu do treści danych, sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
   
  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+