PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Oferta pracy

Drukuj

Specjalista ds. komunikacji/ redaktor strony internetowej

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego - Katowice

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie  Katowic, Żor, Warszawy i Wiednia. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, łączymy 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń.

Z uwagi na ciągły rozwój Uczelni, poszukujemy osoby, która dołączy do naszego Działu Marketingu i PR

Nasze oczekiwania: 

 • minimum 2-letnie doświadczenie w dziale PR lub redakcji 
 • mile widziane doświadczenie dziennikarskie 
 • wysokie umiejętności redagowania tekstów i korzystania z różnych stylów wypowiedzi; tzw. "lekkie pióro" 
 • znajomość narzędzi internetowych (CMS, podstawy HTML) 
 • mile widziane doświadczenie w organizacji sesji zdjęciowych, sesji wideo do filmów promocyjnych i sprzedażowych a także obycie z kamerą i mikrofonem 
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia projektów, w tym w organizacji wydarzeń 
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (dziennikarstwo, polonistyka) 
 • umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów 
 • nastawienie na detale, spostrzegawczość 
 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów 
 • umiejętność pracy w zespole 

Zadania na stanowisku:

 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy, prowadzenie PR-u zewnętrznego uczelni 
 • redagowanie strony internetowej www.gwsh.pl 
 • tworzenie komunikatów prasowych, kontakt z mediami 
 • budowanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami, lokowanie ekspertów w mediach lokalnych i ogólnopolskich 
 • redagowanie treści marketingowych i promocyjnych 
 • współpraca z działami administracyjnymi uczelni 
 • kreowanie, realizacja i nadzór nad wydarzeniami (konferencje, seminaria, warsztaty, imprezy plenerowe) 
 • analiza konkurencji, monitoring mediów, analiza i optymalizacja prowadzonych działań 

Oferujemy: 

 • pracę w środowisku akademickim, w firmie o ugruntowanej pozycji, 
 • miłą, partnerską atmosferę pracy, 
 • stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • dużą samodzielność i realny wpływ na wizerunek Uczelni, 
 • uczestniczenie w tworzeniu strategii rozwoju firmy, 
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty edukacyjnej Uczelni, 
 • grupowe ubezpieczenie na życie 

Zapraszamy do przesyłania aplikacji na adres: praca@gwsh.pl. 

Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. komunikacji/ redaktor strony internetowej. 

Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. 
 
Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia: 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
i/lub 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach” 

  

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż: 
  

 1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:  
- pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl 
- listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”. 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
  - podmioty uprawnione przepisami prawa; 
  - osoby zapewniające funkcjonowanie Uczelni, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych; 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, chyba, że wynika to z przepisów prawa.  

 1. Okres: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji pracowników lub do czasu cofnięcia zgody. 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo do: 
dostępu do treści danych, sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+