Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

O Zeszytach Naukowych

Drukuj

Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej są czasopismem naukowym, recenzowanym, ukazującym się cyklicznie, minimum raz na semestr.

Historia Zeszytów Naukowych GWSH sięga roku 1996, kiedy to ukazał się pierwszy numer Zeszytów i dzieli się na dwa okresy: od 1996 do 2012 roku, kiedy to Zeszyty Naukowe miały charakter zeszytów katedralnych i od 2013 roku, kiedy to zmieniona została formuła Zeszytów Naukowych GWSH na zeszyty wydziałowe: Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH pt. „Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja” oraz Zeszyty Naukowe Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia pt. „Turystyka, Rekreacja i Zrównoważony Rozwój”. Do końca 2012 roku ukazało się 40 numerów Zeszytów Naukowych w starej wersji, czyli tzw. zeszytów katedralnych. W roku 1999 Redakcja Zeszytów Naukowych uzyskała dla czasopisma numer ISSN, co podniosło prestiż jego naukowy.

Od momentu zmiany formuły Zeszytów Naukowych GWSH, która to zmiana wynikała ze zmian dotyczących finansowania nauki oraz zasad punktacji czasopism naukowych, zaczęły się ukazywać dwie wersje tego czasopisma: drukowana i elektroniczna. Wersję elektroniczną wprowadzono w ramach szerszej polityki Uczelni, nawiązującej do unijnej polityki Open Access, czyli zapewnienia otwartego, łatwego i nieskrępowanego dostępu do publikacji naukowych. Strona internetowa Zeszytów Naukowych GWSH uruchomiona została w ramach strony internetowej Uczelni w zakładce „Wirtualna czytelnia”. Wyrazem ciągłości wydawniczej Zeszytów Naukowych GWSH jest utrzymanie dla nowej ich formuły tego samego numeru ISSN.

Polityka Redakcji Zeszytów Naukowych GWSH skierowana jest na ciągłe podnoszenie poziomu jakościowego i merytorycznego przyjmowanych do druku artykułów naukowych oraz podnoszenie standardów wydawniczych czasopisma.

 

Oświadczenie o wersji pierwotnej

W związku z równoległym publikowaniem Zeszytów Naukowych Wydziału Zarządzania GWSH w formie papierowej i elektronicznej z tym samym numerem ISSN, oświadczamy, że wersją pierwotną czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania GWSH „Globalna Gospodarka, Zarządzanie, Prawo i Administracja – Global Economy, Management, Law and Administration” jest wersja papierowa

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+