PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Zeszyty Naukowe - Recenzenci

Drukuj

Nauki o zarządzaniu i jakości:

Henryk Bieniok – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Stefan Dyrka – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Piotr Dziwiński – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Adam Stabryła - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Anna Staszewska - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Ekonomia i finanse

Joanna Błach – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wiesława Caputa – Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Krystyna Jędralska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Gabriela Łukasik – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jacek Pyka - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Bogusław Jędrzejas - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Nauki prawne

Ryszard Balicki - Uniwersytet Wrocławski

Andrzej Bisztyga - Uniwersytet Zielonogórski

Roman Budzinowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Uniwersytet Szczeciński

Aldona Domańska - Uniwersytet Łódzki

Dorota Fleszer - Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec

Monika Florczak-Wątor - Uniwersytet Jagielloński

Henryk Goik - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Radosław Grabowski - University of Rzeszow

Sabina Grabowska - University of Rzeszow

Magdalena Gurdek - Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec

Jerzy Jaskiernia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Konrad Kohutek - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Joanna Kruczalak-Jankowska - Uniwersytetu Gdańskiego

Marian Mikołajczyk - Uniwersytet Śląski

Leszek Mitrus - Uniwersytet Jagielloński

Ivan Pankevych - Uniwersytet Zielonogórski

Anna Piszcz - Uniwersytet w Białymstoku

Katarzyna Płonka-Bielenin - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Bogumił Przywora - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Bronisław Sitek - Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Magdalena Sitek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Jacek Sobczak - Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, Warszawa

Kamil Spryszak - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Tadeusz Stanisławski - Uniwersytet Zielonogórski

Piotr Stec - Uniwersytet Opolski

Bogumił Szmulik - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Krzysztof Wesołowski - Uniwersytet Szczeciński

Lidia Zacharko - Uniwersytet Śląski

 

Psychologia

Ewa Bajer - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Anita Gałuszka - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Ewa Gwozdecka-Wolniaszek - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Mirosław Harciarek - Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec

Jolanta Kamecka-Krupa - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Grażyna Mendecka - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Dominika Ochnik - Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Renata Rosmus - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Agata Stępnicka-Markowska - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Justyna Trepka-Starosta - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Barbara Błaszkiewicz – Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Małgorzata Ruprich - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Katarzyna Wytyczak - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+