Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Regulamin biblioteki

Drukuj

REGULAMIN BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ (WYPOŻYCZALNI I CZYTELNI)
GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego

 1. Ze zbiorów biblioteki GWSH korzystać mogą wyłącznie:
  - studenci GWSH,
  - pracownicy naukowo - dydaktyczni oraz administracyjni GWSH.
 2. Pracownicy GWSH mogą wypożyczać książki wyłącznie do użytku służbowego.
 3. Czytelnik wypożycza książki osobiście. Podstawą wypożyczenia książek z biblioteki jest karta identyfikacyjna studenta z kodem kreskowym.
 4. Karty identyfikacyjnej nie wolno nikomu odstępować.
 5. Samowolne przekazywanie wypożyczonych książek innej osobie jest zabronione.
 6. Czytelnik, aby wypożyczyć książkę musi wypisać zamówienie (rewers); zarówno w Czytelni, jak i w Wypożyczalni.
 7. Zamówienia złożone przez czytelników realizowane są w godzinach pracy Wypożyczalni i Czytelni, w przypadku dużej ilości zamówień oczekiwanie na książkę może trwać dłużej. Zamówienie złożone na pół godziny przed zamknięciem Wypożyczalni (a 15 minut przed zamknięciem Czytelni) będzie zrealizowane w dniu następnym.
 8. Czytelnik ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczone książki. 
  W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą, a gdy brak danej pozycji w księgarni należy zapłacić sumę równą trzykrotnej aktualnej cenie zagubionej (zniszczonej) pozycji, nie mniej jednak niż 50,- zł.
 9. Książki wypożycza się studentom GWSH maksymalnie na miesiąc z możliwością przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc. Data wybita na karcie w książce jest datą zwrotu pozycji do biblioteki.
 10. W przypadku nie przedłużenia okresu wypożyczenia książki lub nie oddanie książki w wyznaczonym terminie, czytelnik ponosi określoną karę pieniężną (tj. 0,30 zł za dzień zwłoki za każdą książkę*). W wyjątkowych przypadkach kara może zostać obniżona. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 11. Jednorazowo student GWSH może wypożyczyć dziesięć książek.
 12. Pracownicy naukowo - dydaktyczni oraz administracyjni GWSH mogą wypożyczać książki na okres trwania zajęć na Uczelni.
 13. Nie wypożycza się do domu:
  - czasopism,
  - tytułów jednoegzemplarzowych,
  - kaset magnetofonowych i wideo, CD-ROM-ów, 
  - i innych przeznaczonych do korzystania tylko w czytelni.
  Pozycji przeznaczonych do korzystania w czytelniach nie wolno wynosić poza jej teren bez zezwolenia bibliotekarza.
 14. Każdy czytelnik chcący skorzystać z Czytelni zobowiązany jest pozostawić swoją legitymację studencką u bibliotekarza oraz zająć miejsce wskazane przez niego.
 15. Czasopisma, przy tytułach których w katalogu widnieje dopisek "Archiwum", dostępne są dopiero po uzgodnieniu z bibliotekarzem terminu dostarczenia ich do Czytelni.
 16. Zabrania się wnoszenia do Czytelni napojów i jedzenia. Okrycia wierzchnie oraz torby należy BEZWZGLĘDNIE pozostawiać w szafkach do tego wyznaczonych.
 17. Osoby korzystające z Czytelni powinny zapoznać się z osobnym regulaminem,
  dotyczącym jej użytkowników.
 18. W Czytelniach obowiązuje bezwzględna cisza. Osoby nie przestrzegające tego nakazu będą z obu czytelni wypraszane.
 19. Niestosowanie się do przepisów regulaminu Wypożyczalni i Czytelni pociąga za sobą utratę prawa korzystania z Biblioteki.

 

*Kary za nieterminowy zwrot książek do Biblioteki prosimy wpłacać w kasie GWSH lub na konto:
59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+