Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ubezpieczenie

Drukuj

Wniosek o ubezpieczenie (kliknij)

W myśl zapisów Regulaminu Studenckich praktyk zawodowych na kierunkach medycznych (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe na każdym realizowanym semestrze studiów.

Pozostali Studenci zobowiązani są do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej przed pobraniem skierowań na studencką praktykę zawodową.

W związku z powyższym, Student może zdecydować i dokonać wyboru agencji ubezpieczeniowej spośród dostępnych na rynku.

Zachęcamy Studentów wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni, jak również pracowników do skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW połączonej z członkostwem w Akademickim Związku Sportowym.

Studenci ubezpieczeni przez AZS nie muszą dopełniać żadnych innych formalności związanych z ubezpieczeniem, w szczególności nie muszą wysyłać polisy ubezpieczeniowej do Biura studenckich praktyk zawodowych - tym wszystkim zajmie się za was klub AZS GWSH.

Opłata wynosi 50 zł, a ubezpieczenie jest ważne do 30.09.2021 r.

Dodatkowo - elektroniczna legitymacja ISIC
Każdy ubezpieczony student otrzymuje drugą (międzynarodową) legitymację studencką ISIC, potwierdzającą za granicą status studenta we wszystkich krajach świata. Legitymacja jest elektroniczna (w aplikacji mobilnej) - lub za dodatkową opłatą plastikowa.
 
Wzór legitymacji ISIC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

 

Dla pracowników

Pracownicy GWSH również mogą przystąpić do ubezpieczenia. Dodatkowo, w przypadku pracowników dydaktycznych, otrzymają oni legitymację ITIC (International Teacher Identity Card).

Wzór legitymacji ITIC

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+