PL | UA | EN | KZ
logo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej

Ubezpieczenie

Drukuj

Wniosek o ubezpieczenie na 2021/22

W myśl zapisów Regulaminu Studenckich praktyk zawodowych na kierunkach medycznych (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe na każdym realizowanym semestrze studiów.

Pozostali Studenci zobowiązani są do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej przed pobraniem skierowań na studencką praktykę zawodową.

W związku z powyższym, Student może zdecydować i dokonać wyboru agencji ubezpieczeniowej spośród dostępnych na rynku.

Zachęcamy Studentów wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni, jak również pracowników do skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW połączonej z członkostwem w Akademickim Związku Sportowym.

Studenci ubezpieczeni przez AZS nie muszą dopełniać żadnych innych formalności związanych z ubezpieczeniem, w szczególności nie muszą wysyłać polisy ubezpieczeniowej do Biura studenckich praktyk zawodowych - tym wszystkim zajmie się za was klub AZS GWSH.

Opłata wynosi 55 zł, a ubezpieczenie jest ważne do 30.09.2022 r.

Dodatkowo - elektroniczna legitymacja ISIC
Każdy ubezpieczony student otrzymuje drugą (międzynarodową) legitymację studencką ISIC, potwierdzającą za granicą status studenta we wszystkich krajach świata. Legitymacja jest elektroniczna (w aplikacji mobilnej) - lub za dodatkową opłatą plastikowa.
 
Wzór legitymacji ISIC

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

 

Dla pracowników

Pracownicy GWSH również mogą przystąpić do ubezpieczenia. Dodatkowo, w przypadku pracowników dydaktycznych, otrzymają oni legitymację ITIC (International Teacher Identity Card).

Wzór legitymacji ITIC

logo gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+