PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ubezpieczenie

Drukuj
 
Wniosek o ubezpieczenie 2023/24

W myśl zapisów Regulaminu Studenckich praktyk zawodowych na kierunkach medycznych (Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Kosmetologia), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obowiązkowe na każdym realizowanym semestrze studiów.

Pozostali Studenci zobowiązani są do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej przed pobraniem skierowań na studencką praktykę zawodową.

W związku z powyższym, Student może zdecydować i dokonać wyboru agencji ubezpieczeniowej spośród dostępnych na rynku.

Zachęcamy Studentów wszystkich kierunków studiów naszej Uczelni, jak również pracowników do skorzystania z oferty ubezpieczenia NNW połączonej z członkostwem w Akademickim Związku Sportowym.

Studenci ubezpieczeni przez AZS nie muszą dopełniać żadnych innych formalności związanych z ubezpieczeniem, w szczególności nie muszą wysyłać polisy ubezpieczeniowej do Biura studenckich praktyk zawodowych - tym wszystkim zajmie się za was klub AZS AG.

Opłata na rok akad. wynosi 55 zł, a ubezpieczenie jest ważne do 30.09.2024 r.

Dodatkowo - elektroniczna legitymacja ISIC

Każdy ubezpieczony student otrzymuje drugą (międzynarodową) legitymację studencką ISIC, potwierdzającą za granicą status studenta we wszystkich krajach świata. Legitymacja jest elektroniczna (w aplikacji mobilnej) - lub za dodatkową opłatą plastikowa.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym na terytorium całego świata przez całą dobę.

 

Dla pracowników

Pracownicy AG również mogą przystąpić do ubezpieczenia. Dodatkowo, w przypadku pracowników dydaktycznych, otrzymają oni legitymację ITIC (International Teacher Identity Card).

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+