Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji

Drukuj

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji. Zapraszamy również wszystkich studentów kierunków Prawo oraz Administracja - chcących wstąpić do Koła i uczestniczyć w jego działalności.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 marca 2014 r.  19 marca 2014 r. o godzinie 17:00 w Auli VI, Budynku A przy ulicy Harcerzy Września nr 3 w Katowicach.

       Program spotkania obejmuje:

 1. Prezentacja idei, celów i zadań Koła Naukowego Prawa i Administracji – referuje Prorektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
 2. Charakterystyka statutu Koła Naukowego Prawa i Administracji  - referuje opiekun Koła Naukowego Prawa i Administracji dr Tomasz Moll
 3. Prezentacja zasad współpracy Koła Naukowego Prawa i Administracji z Działem Współpracy z Zagranicą – referuje przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą GWSH
 4. Prezentacja form współpracy Koła Naukowego Prawa i Administracji z działem promocji GWSH - referuje kierownik działu promocji mgr Małgorzata Ruprich, MBA
 5. Wybory Zarządu Koła Naukowego Prawa i Administracji     
  1. Prezesa Koła,
  2. Wiceprezesa Koła,
  3. Sekretarza,
  4. Skarbnika,
 6. Przyjęcie nowych członków  
 7. Sąd a obywatel – referat przedstawia mgr Agata Kaleta – Błachowiak, Sędzia Sądu Okręgowego  w Katowicach.
 8. Dyskusja

 

Z poważaniem

Dr Tomasz Moll, Opiekun KNPiA GWSH
Dr Katarzyna Płonka – Bielenin, Opiekun KNPiA GWSH

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+