Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kadra Naukowo-Dydaktyczna

Drukuj

W Górnosląskiej Wyższej Szkole Handlowej zatrudnionych jest obecnie ponad 269 pracowników. Dominującą grupę, prawie 71% (207 osób) wszystkich zatrudnionych, stanowią pracownicy akademiccy Uczelni. 29% (62 osoby) stanowi profesjonalna kadra administracyjna Uczelni.

GWSH może obecnie poszczycić się 94 profesorami i doktorami habilitowanymi, 81 adiunktami, 21 asystentami oraz 11 trenerami, którzy realizują proces dydaktyczny na siedemnastu prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów w Jej siedzibie głównej w Katowicach oraz w Jej Wydziałach krajowych (Żory, Bielsko-Biała) i zagranicznych (Wiedeń, Ostrawa). Wielu z nich to wybitne osobowości świata polskiej nauki i praktyki gospodarczej.

Kadra akademicka zorganizowana jest w ramach trzynastu katedr oraz dwóch jednostek ogólnouczelnianych, tj.: Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego.

Kierownikami poszczególnych katedr oraz jednostek ogólnouczelnianych są:

 

Katedra Zarządzania i Marketingu
kierowana przez Prof. zw. dr hab. Jerzego Rokitę, dr h.c.
oraz Prof. zw. dr hab. Ewę Kieżel

 

Katedra Matematyki i Statystyki
kierowana przez
Prof. zw. dr hab. Grażynę Trzpiot

Katedra Prawa i Administracji
kierowana przez
Prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Bisztygę

Katedra Informatyki
kierowana przez
Prof. nadzw. dr hab. Stanisława Stanka

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej
kierowana przez
Prof. zw. dr hab. Ryszarda Janikowskiego

Katedra Socjologii
kierowana przez
Prof. zw. dr hab. Janusza Sztumskiego

Katedra Psychologii
kierowana przez
Prof. zw. dr hab. Zofię Ratajczak

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii kierowana przez
Prof. nadzw. dr hab.
Krzysztofa Szaflarskiego

 

Katedra Pedagogiki
kierowana przez
Prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Misiołka

 

Katedra Turystyki
kierowana przez
Prof. nadzw. dr hab. Michała Żemłę

 

Katedra Fizjoterapii
kierowana przez
Doc. dr Krzysztofa Gieremka

Katedra Kosmetologii
kierowana przez
Prof. dr hab. n. med. Jerzego Jarząba

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+