Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2017, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz piąte miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Zarządzanie w sporcie

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: TURYSTYKA I REKREACJA 
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 lata (4 semestry) 

 

SPECJALNOŚĆ: 
Zarządzanie w sporcie

 

Charakterystyka specjalności
Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się zarządzaniem imprezami sportowymi o charakterze wyczynowym i amatorskim. Wiedza o najnowszych tendencjach na międzynarodowym rynku imprez sportowych przełoży się na umiejętność efektywnego kierowania i zarządzania nowoczesnymi ośrodkami sportowymi, kompleksami sportowo - rekreacyjnymi oraz organizacjami upowszechniającymi kulturę fizyczną. W ramach tej specjalności uwzględnione zostaną treści z zakresu prawa, finansów, komunikacji, zasobów ludzkich, inwestycji oraz nowoczesnych instrumentów zarządzania działalnością sportową. Nauka będzie oparta o międzynarodowe doświadczenia zarządzania sportem (tj. współpraca, kooperacja, sponsoring, etyka, działalność menedżerska). Wiedza będzie przekazana m.in. podczas zajęć praktycznych w organizacjach sportowych  specjalizujących się w usługach typu trening, zabezpieczenie imprez przyjazdowych i wyjazdowych. W trakcie studiów studenci mają możliwość odbywania praktyki w kraju lub zagranicą.

Perspektywy zawodowe
Absolwenci GWSH otrzymujący tytuł magistra w specjalności Zarządzanie w sporcie są przygotowani merytorycznie i praktycznie do pracy w organizacjach sportowych, samorządowych, społecznych, związanych z organizacją kultury fizycznej i sportu. Treści kształcenia zawarte w ramach tej specjalności pozwolą im na samodzielne organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie kompleksów sportowo - rekreacyjnych, czy też organizowanie turystyki sportowej. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Zarządzanie w sporcie mogą podjąć zatrudnienie, są: menedżer sportu, menedżer obiektów sportowych, menedżer obiektów rekreacyjnych, specjalista ds. organizacji i obsługi imprez sportowych, specjalista ds. promocji i upowszechniania imprez i obiektów typu sportowego i rekreacyjnego, specjalista ds. rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji i czasu wolnego w samorządzie terytorialnym oraz wyspecjalizowanych organizacjach prywatnych, społecznych i publicznych, a także jako specjalista ds. kontroli jakości i monitorowania przedsięwzięć sportowych.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego (podstawowe i kierunkowe) na kierunku Turystyka i Rekreacja 

 • Regiony turystyczne świata
 • Polityka turystyczna
 • Rynki turystyczne
 • Historia kultury
 • Socjologia czasu wolnego
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Planowanie turystyczne
 • Badania rynku turystycznego
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Jakość i innowacje w turystyce
 • Zarządzanie projektami turystycznymi (procedury pozyskiwania funduszy UE)
 • Zarządzanie produktem turystycznym
 • Informatyka w turystyce i rekreacji
 • Język obcy specjalizacyjny (angielski lub niemiecki) - fakultet

Przedmioty specjalnościowe - obowiazujące w ramach specjalności Zarządzanie w sporcie 

 • Prawo w sporcie
 • Międzynarodowe organizacje  w sporcie 
 • Organizacja marketingu w sporcie
 • Organizacja i zarządzanie imprezami sportowymi
 • Zarządzanie klubami  sportowymi
 • Planowanie strategiczne w sporcie 
 • Nowe instrumenty zarządzania w sporcie
 • Projekt międzynarodowego przedsięwzięcia w sporcie
 • Etyka menedżera sportu
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+