Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2017, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz piąte miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Zarządzanie w sporcie i rekreacji

Drukuj

Zarządzanie w sporcie i rekreacji jest tematem niezwykle istotnym, co pokazują przykłady coraz lepiej organizowanych w Polsce dużych europejskich i światowych imprez sportowych, za które jesteśmy chwaleni, a które przyczyniają się do poprawy wizerunku i zwiększenia atrakcyjności kraju. W ramach tej specjalności chcemy wykształcić profesjonalistów zajmujących się organizacją i zarządzaniem imprezami oraz obsługą obiektów sportowych i rekreacyjnych. Tym, co z pewnością będzie dla Ciebie ważne, jest możliwość odbywania praktyki w kraju i za granicą – dzięki temu zobaczysz dobre praktyki, na których warto się opierać w swojej pracy.

 W programie tej specjalności znajdziemy sprawdzone, tradycyjne i niezbędne elementy procesu organizowania imprez sportowych, ale zaproponujemy Ci też nieco bardziej innowacyjne podejście do zaspokajania różnorodnych, często zmieniających się wymagań trenerów, sportowców, kibiców czy też uczestników zawodów sportowych i ogólnodostępnych imprez związanych z kulturę fizyczną. Nie zapomnimy przy tym o widzach imprez sportowych, którym mają się one podobać, byśmy mogli rozwijać wśród ludzi pasję do sportu.

 

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie w sporcie i rekreacji

 • Przepisy prawne w sporcie i rekreacji
 • Rynek  imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Informacja i promocja  w sporcie i rekreacji
 • Zasoby ludzkie w sporcie i rekreacji
 • Obsługa klienta w turystyce, sporcie i rekreacji 
 • Finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Programowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 • Bezpieczeństwo i ryzyko w sporcie
 • Działalność biznesowa w sporcie i rekreacji
 • Zarządzanie ośrodkami sportów zimowych lub Organizacja obozów sportowych
 • Język angielski lub niemiecki
 • II język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium dyplomowe

 

Studia i co dalej? Perspektywy zawodowe
Ukończenie specjalności Zarządzanie w sporcie i rekreacji daje Ci rzetelną wiedzę którą możesz w odpowiedni sposób spożytkować. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w różnego typu obiektach sportowych, w klubach sportowych i rekreacyjnych oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstwach nie zawsze związanych z branżą – np. w firmach odzieżowych lub z sektora spożywczego, które lokują swoje produkty, płacąc za korzystanie z nich sportowcom. Twoja praca zależy od tego, w którą stronę zechcesz pójść i czy podejmiesz wyzwania, czekające na Twojej drodze.

Wśród stanowisk, na które aplikują studenci specjalności Zarządzanie w sporcie i rekreacji znajduje się między innymi specjalista ds. organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych, specjalista ds. zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi, specjalista ds. upowszechniania sportu, rekreacji i czasu wolnego w organach samorządu terytorialnego oraz w organizacjach społecznych. Nasi studenci i absolwenci pracują również jako asystenci zarządów klubów sportowych, zajmują się też np. wizerunkiem i marketingiem obiektów sportowych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+