Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji

Drukuj

W tej specjalności z zakresu zarządzania, słowem – kluczem jest „bezpieczeństwo”. Specjalność ta skierowana jest do tych, którzy zainteresowani są nie tylko kwestiami związanymi z zarządzaniem organizacjami o charakterze biznesowym i administracyjnym, lecz przede wszystkim do tych, którzy pragną zdobyć wiedzę dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem w tego typu organizacjach. Chodzi tutaj o szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa środowiska naturalnego, zabezpieczenia praw człowieka oraz funkcjonowanie służb zapewniających bezpieczeństwo w sferze publicznej, w transporcie publicznym.

Student zdobędzie również wiedzę z  zakresu podstaw zarządzania, rachunkowości i rachunkowości finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kryzysowego i zarządzania marketingowego.

Perspektywy zawodowe: możliwość pracy w organizacjach biznesowych i administracji publicznej w pionie zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w sferze publicznej.

 

Przedmioty specjalnościowe - obowiązujące w ramach specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji (studia I stopnia):

 • Ekonomia
 • Matematyka
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Podstawy finansów
 • Podstawy zarządzania
 • Statystyka
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Nauki o organizacji
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Język obcy ogólny (angielski, niemiecki lub rosyjski)
 • Praktyka zawodowa
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+