Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wspomaganie osób z autyzmem i aspergerem

Drukuj

 

Miejsce prowadzenia zajęć

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Bytom ul. Łużycka 11

lub inne zgodne z preferencjami uczestników

 

DLACZEGO WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ASPERGEREM?

Zespół Aspergera jest stosunkowo „nową” chorobą, ale coraz częściej diagnozowaną nie tylko u dzieci, ale również u osób dorosłych. Żeby zdiagnozować autyzm i Aspargera potrzebna jest wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu wspomagania, a tym samym nowoczesnych form terapii i wsparcia osób z całościowymi zaburzeniami rowoju, potrafiąc  je wykorzystać w praktyce zawodowej.

Studia pozwalają poznać techniki i metody wspomagania osób z autyzmem i Aspargerem, a tym samym diagnozować ich potrzeby oraz właściwie planować pracę opiekuńczą z uwzględniając współczesne koncepcje pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie. Diagnozuje psychopedagogicznie osoby z autyzmem i zespołem Aspargera oraz potrafi dostosować specyfikę pracy z takimi osobami.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe , które pracują, lub są zainteresowane podjęciem  pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chcące uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy osobami dorosłymi  

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Absolwent nabędzie umiejętności w zakresie wyzwalania potencjału osób ze spektrum autyzmu, a także w wszystkimi innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we wszystkich typach placówek opekuńczych, dla osób ze spektrum.

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość pracy w zespołach terapeutycznych w warsztatach terapii zajęciowej, specjalnych ośrodkach adaptacyjnych, stowarzyszeniach, poradniach działających na rzecz osób z autyzmem i zespołem Aspargera

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu pracy z osobami z zespołem Aspergera zatrudnieni w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pracownicy mieszkań chronionym, istruktorzy warsztatów terapii zajęciowej oraz wykładowcy Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (210 godzin + 70 godzin praktyk)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.00 
  • niedziele: 8.00 - 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł (płatne w ośmiu ratach po 500 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH: 3800 zł (płatne w ośmiu ratach po 475 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2016

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+