Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wspomaganie i Rewalidacja osób z Tyflodysfunkcją

Drukuj

 

Miejsce prowadzenia zajęć:

Centrum Szkoleniowo-Doradcze

Zabrze, ul Stalmacha 20

Inne zgodne z preferencjami uczestników

 

DLACZEGO REWALIDACJA OSÓB Z TYFLODYSFUNKCJĄ?

Rewalidacja osób z tyflodysunkcją pozwala na poszerzenie kompetencji zawodowych o wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy , opiekuńczej i rewalidacyjnej z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Przedmiotem jest tu proces rewalidacji osób z tyflodysfunkcą. Jest to praca, w której należy posiadać wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się osób niewidomych i słabowidzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków, w jakich żyją, pracują. Znać i stosować w praktyce metody i formy pracy osób z dysfunkcjami wzroku.

DLA KOGO?

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które pracują lub chcą podjąć pracę z osobami słabowidzącymi oraz niewidzącymi

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy z osobami z tyflodysfunkcją. Oznacza to, że potrafią oni zdiagnozować i reagować na specjalne potrzeby osób słabo widzących oraz niewidomych, analizować i właściwie zareagować modyfikując optymalnie proces rewalidacyjny. Absolwent posiada kompetencje przewodnika orientacji przestrzennej, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni oraz zna psychologię osób słabo widzących i niewidomych. Opanował techniki poruszania się z przewodnikiem oraz białą laska.

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość pracy w ośrodkach dla osób z dysfunkcjami wzroku, w domach opieki dziennej, regionalnych centrach wsparcia, poradniach , stowarzyszeniach działających na rzecz osób niewidomych i słabo widzących.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu tyflodysfunkcji wykładowcy i pracownicy Centrum oraz działacze i pracownicy instytucji i organizacji wspierających osoby słabowidące oraz niewidome.

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM KLIKNIJ TUTAJ


 

CZAS TRWANIA

2 semestry (300 godzin + 120 godzin praktyk)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.00 
  • niedziele: 8.00 - 16.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 4000 zł (płatne w ośmiu ratach po 500 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH: 3800 zł (płatne w ośmiu ratach po 475 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2016

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+