Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie w oświacie

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDANIE W OŚWIACIE?
Ponieważ od lat kształcimy zarówno menedżerów, jak i nauczycieli. Dzięki temu wiemy, jak w praktyce skonstruować program studió dla osób, które chcą samodzielnie, efektywnie, konkurencyjnie i w pełni świadomie zarządzać placówkami oświatowymi i budować ich renomę oraz markę, dającą stabilność zatrudnienia kadrze pedagogicznej i otwierającą drzwi przed młodzieżą.

Stawiamy na praktyczne umiejętności i wykorzystanie najlepszych praktyk w realnym, a nie teoretycznym zarządzaniu w edukacji. Wybierając ten kierunek, uzyskasz solidne podstawy nie tylko do rozpoczęcia swojej kariery, ale także zdobędziesz wiedzę i kompetencje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia szkoły przez proces zmian i reorganizacji.

 ZAREJESTRUJ SIĘ NA STUDIA

DLA KOGO?
Dla osób pracujących w oświacie: dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla nauczycieli, którzy chcą w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w szkole lub innej instytucji oświatowej. To także dobre rozwiązanie dla osób, które skończyły przynajmniej I stopień studiów pozwalających na podjecie pracy w zawodzie nauczyciela i chcą podnieść swoje kwalifikacje przed wejściem na rynek pracy.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?
Program studiów został opracowany w taki sposób, by przekazać Ci wiedzę i umożliwić jej rozwinięcie z obszarów związanych z zarządzaniem z uwzględnieniem specyfiki oświaty i jej uwarunkowań prawnych i etycznych.

 Za cel studiów stawiamy sobie nauczenie naszych słuchaczy:

  • tworzenia warunków dla działań nakierowanych na efektywną współpracę z organizacjami regulującymi funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych,
  • poruszania się po obszarach finansowych, prawnych i etycznych,
  • rozumienia procesów psychologicznych zachodzących wśród nauczycieli i innych pracowników,
  • kształtowania korzystniejszych niż dotychczas relacji pomiędzy szkołą a jej partnerami i otoczeniem,
  • budowania zespołu i współpracy z rodzicami z perspektywy zarządzającego placówką.

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?
Najważniejszy efekt studiów to zdobycie kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Dr Aleksander Wolski

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, długoletni wykładowca, promotor i prelegent na wielu konferencjach naukowych. Autor artykułów z zakresu socjologii (głównie mezostruktur społecznych, społeczności lokalnych, zastosowania komunikacji społecznej i konsultacji społecznych). W obszarze działalności akademickiej zajmował oraz nadal zajmuje stanowiska: kierownika ośrodka zamiejscowego, pełnomocnika dziekana, pełnomocnika rektora. Prócz obszaru akademickiego zaangażowany jest w pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu, analizy społeczne dla przemysłu energetycznego i wydobywczego. Długoletni praktyk z zakresu rozwoju osobistego w zakresie relaksu i medytacji. Wielokrotnie uczestniczył w audycjach radiowych i telewizyjnych w roli eksperta. Swoje zainteresowania zawodowe w zakresie socjologii łączy z osiągnięciami filozofii taoistycznej, rozwojem duchowym oraz fizyką kwantową.

 


CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godz. zajęć)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3000 zł 3705 zł (płatne w dwunastu ratach po 375 zł)

 

Termin rozpoczęcia zajęć:  marzec 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+