Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wychowanie do życia w rodzinie

Drukuj

CZAS TRWANIA

3 semestry (350 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 17.00 

- niedziele: 8.00 - 17.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-11 rata 12

4500,00

3900,00 337,50 187,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

CEL STUDIÓW

Przygotowanie i uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów „Wychowanie do życia w rodzinie”  i „Wychowanie seksualne” w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. Studia stwarzają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu dyscyplin naukowych, stanowiących bazę dla realizacji treści programowych przedmiotu, min. psychologii, socjologii, etyki, seksuologii. Poza przygotowaniem merytorycznym oferują kształcenie i doskonalenie kompetencji metodycznych.

 

ADRESACI

O przyjecie na studia mogą się ubiegać zarówno nauczyciele czynni, jak i  osoby pretendujące do zatrudnienia w tym zawodzie. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i kierunków nauczycielskich zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Wychowanie seksualne”. Oferta kierowana jest także do osób/ absolwentów kursu kwalifikacyjnego „Wychowanie do życia w rodzinie” pragnących podwyższyć własne kwalifikacje.

 

CZAS TRWANIA

Studia trwają trzy semestry, zajęcia podzielone są na wykłady i ćwiczenia  Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym, niemniej istnieje możliwość (na prośbę grupy) ich realizacji w tygodniu.

 

KADRA

Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

PROGRAM

 

Przedmiot

Liczba godzin

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka                                         

30

Podstawy seksuologii 

30

Wybrane zagadnienia rozwoju psychoseksualnego człowieka 

30

Psychologia płci

30

Psychologia małżeństwa i rodziny

30

Elementy psychopatologii życia małżeńskiego i rodzinnego 

30

Elementy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego

20

Wychowanie w rodzinie

20

Etyka życia płciowego

20

Socjologia małżeństwa i rodziny

20

Polityka rodzinna w Polsce i UE

20

Dydaktyka ogólna

20

Metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

30

Metodyka nauczania przedmiotu „Wychowanie seksualne”

20

Razem

350

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+