Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wycena nieruchomości

Drukuj

Studia pod patronatem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (288 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 16.00 

- niedziele: 8.00 - 16.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

4000,00

3450,00 450,00 300,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

WIEDZA 

Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych pomogą absolwentom poznać rynek nieruchomości, a jednocześnie stwarzają możliwość ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Studia podyplomowe WYCENA NIERUCHOMOŚCI skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, zainteresowanych rozpoczęciem działalności związanej z wyceną nieruchomości.

 

DLA KOGO ?

Absolwenci po ukończeniu powyższych studiów podyplomowych oraz po ukończeniu praktyki zawodowej organizowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami mogą ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości.

 

WYKŁADOWCY

Kadrę stanowią doświadczeni praktycy –rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie wyceny nieruchomości.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych WYCENA NIERUCHOMOŚCIAMI jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+