Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Biznesowe wystąpienia publiczne - szkoła mówców

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS

CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 (9.30 - 16.30)

- niedziele: 8.00 - 15.00 (9.30 - 16.30)

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

4600,00

3990,00 517,50 367,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

 Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

OPIS

Prezentacje i wystąpienia publiczne, większości osób kojarzą się z przeżywaniem dużego stresu, obawą i lękiem przed oceną słuchaczy. Problem często potęguje brak wiedzy na temat wystąpień i brak treningu umiejętności w tym zakresie. W takich sytuacjach zwykle bazujemy na wiedzy intuicyjnej. Próbujemy naśladować oglądane kiedyś wystąpienia, bez rzeczywistej znajomości zasad konstruowania i prowadzenia prezentacji.

Dobrze opanowane umiejętności prezentacyjne są bezcenne w biznesowym funkcjonowaniu – począwszy od wydawania poleceń i raportowania po kreowanie własnego wizerunku i firmy.

Projektując zupełnie nowy i nie spotykany dotąd kierunek studiów podyplomowych postępowaliśmy według  czterech założeń:

 1. Studia będą mieć charakter warsztatowy.
 2. Studia będą dawać możliwość wielokrotnego występowania na forum.
 3. Studia będą dawać możliwość prowadzenia prezentacji w różnych formach i w odniesieniu do różnych sytuacji.
 4. Studia będą prowadzone metodami interaktywnymi w grupie max 20 osób.

Tak przyjęta formuła pozwala na skuteczne realizowanie podstawowego zadania studiów –  zautomatyzowanie zdobytych umiejętności do poziomu przyzwyczajenia i nawyku. (Wielokrotne prezentowanie własnych wystąpień, za każdym razem opatrzone informacją zwrotną od grupy i prowadzącego.)

 

CEL

Nadrzędnym celem studiów jest:

 • Opanowanie umiejętności publicznego wypowiadania się, prezentowania i występowania w różnych sytuacjach biznesowych.  
 • Umiejętność kreowania rzeczywistości przez sugestywną i emocjonalną narrację.

Każdy z prowadzonych przedmiotów będzie realizowany w kontekście rozwijania u studiujących trzech obszarów: wiedzy, umiejętności i postaw. Dlatego ostatecznie po skończeniu studiów każdy uczestnik:

 

W obszarze wiedzy:

 1. Będzie wiedział jak przygotować i skonstruować wystąpienie publiczne adekwatnie do sytuacji.  
 2. Pozna techniki argumentacji, prowadzenia sporów i dyskusji.
 3. Pozna zasady projektowania i wykorzystywania prezentacji multimedialnych. 
 4. Pozna różnorodne formy wystąpień publicznych -  od debat, dyskusji po fora, panele, konferencje oraz konferencje prasowe.
 5. Pozna podstawowe zasady poprawności językowej.

 

W obszarze umiejętności:

 1. Przećwiczy wielokrotnie własne prezentacje (od krótkich form po dłuższą ok. 15 min. formę podczas zaliczenia końcowego)
 2. Będzie potrafił dokonywać świadomego wyboru w obszarze argumentacji, formy prezentacji, narzędzi wizualizacyjnych.
 3. Przećwiczy  profesjonalne uczestniczenie w spotkaniach , w konferencjach, w  wywiadach podczas sytuacji kryzysowej.
 4. Przećwiczy podstawowe zachowania podczas występu w mediach – symulacja w studio telewizyjnym.

 

W obszarze postaw:

 1. Nabierze odwagi do publicznego wypowiadania się w różnych okolicznościach.
 2. Bez oporów będzie mógł kreować opinie i sądy.
 3. Zrozumie, że najlepszym trenerem w tym obszarze jest wielokrotne podejmowanie wyzwania do publicznych wystąpień.
 4. Nie będzie unikał wywierania wpływu we własnym środowisku

 

DLA KOGO ?

Szkolenie dedykowane w szczególności do osób, które dostrzegają potrzebę rozwoju własnych umiejętności w obszarze oddziaływania na innych przez publiczne występowanie. W szczególności zapraszamy:  prawników (adwokatów), nauczycieli akademickich, rzeczników prasowych, menadżerów średniego i wyższego szczebla, sprzedawców, członków zarządów, dyrektorów, trenerów szkoleniowych, organizatorów konferencji.  

 

WYKŁADOWCY

Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy praktyków i przy okazji specjalistów ze swojej dziedziny z ogromną wiedzą merytoryczną. Są to osoby na co dzień pracujące jako trenerzy szkoleniowi, wykładowcy akademiccy, wykładowcy szkół teatralnych, aktorzy, dziennikarze, rzecznicy prasowi, logopedzi medialni. Część z wykładowców równocześnie zajmuje się biznesem lub współpracą z politykami.

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW

 1. Przygotowanie i struktura wystąpienia
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
 3. Dykcja z elementami fonetyki
 4. Typy osobowości w komunikacji
 5. Emisja i higiena głosu
 6. Autoprezentacja i wizerunek mówcy
 7. Perswazja i język korzyści
 8. Improwizacja i emocje w mówieniu
 9. Wizualizacja w prezentacjach i wystąpieniach
 10. Panowanie nad stresem
 11. Argumentacja i erystyka,
 12. Wystąpienia medialne
 13. Savoir vivre zachowań komunikacyjnych
 14. Symulacje wystąpień, debat i zebrań
 15. Wystąpienia końcowe
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+