Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Przygotowanie pedagogiczne

Drukuj
DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych. Mają na celu wyposażenie nauczycieli w podstawy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom uczącym zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach jak i szkołach ponadgimnazjalnych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się także z organizacją kształcenia, opieki i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, podstawami kultury języka czy emisją głosu. Zajęcia obejmują również technologię kształcenia i edukację medialną niezbędną w pracy nauczycielskiej. 

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Słuchaczami Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych mogą być absolwenci studiów wyższych I i II stopnia, przy czym zgodnie z wymaganiami absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje do pracy jedynie w przedszkolu i szkole podstawowej a absolwenci studiów II stopnia na wszystkich etapach kształcenia. O przydziale do grupy metodycznej decydować będzie przygotowanie merytoryczne uzyskane na studiach kierunkowych zgodne z podstawą programową określonego przedmiotu, to przygotowanie merytoryczne będzie też decydować o sposobie odbywania praktyk pedagogicznych.

JAKIE BĘDĘ MIAŁ UPRAWNIENIA?

Studia nadają kwalifikacje do nauczania, zgodne z przygotowaniem merytorycznym uzyskanych na studiach kierunkowych. Liczba godzin i program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  Kierunek obejmuje 3 specjalistyczne ścieżki kształcenia: przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i języków obcych.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻEK, KLIKNIJ W WYBRANY LINK:

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE  DO NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

 


 

CZAS TRWANIA

3 semestry (330 godzin + 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 16.30 
  • niedziele: 8.00 - 16.30

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3600 zł 2880 zł (-20%): (płatne w dwunastu ratach po 240)

Czesne dla Absolwentów GWSH (-25%): 3600 zł 2700 zł (płatne w dwunastu ratach po 225)

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 7 stycznia 2018 r. oraz złożyć dokumenty do 14 stycznia 2018 roku.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: kwieceń 2018

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

BRAK WOLNYCH MIEJSC. KOLEJNE OSOBY BĘDĄ ZAPISYWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+