Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Drukuj

Studia pod patronatem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (216 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 16.00 

- niedziele: 8.00 - 16.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

3200,00

2730,00 360,00 210,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

WIEDZA

Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych pomogą absolwentom poznać rynek nieruchomości.
Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych o różnym profilu, zainteresowanych rozpoczęciem działalności związanej z nieruchomościami.

 

WYKŁADOWCY

Kadrę stanowią doświadczeni praktycy – zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, specjaliści Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

 

PROGRAM STUDIÓW - SZCZEGÓŁY 

Program studiów podyplomowych POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010.

Podstawy wiedzy z zakresu prawa - 84 godz.

 1. Część ogólna prawa cywilnego
 2. Podstawy prawa rzeczowego
 3. Podstawy prawa zobowiązań
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 6. Źródła informacji o nieruchomościach
 7. Gospodarka przestrzenna
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Zamówienia publiczne

Podstawy wiedzy ekonomicznej - 24 godz.

 1. Podstawy ekonomii
 2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 4. Elementy finansów i bankowości  

Podstawy wiedzy technicznej - 26 godz.

 1. Podstawy budownictwa
 2. Przegląd technologii w budownictwie
 3. Proces inwestycyjny w budownictwie
 4. Eksploatacja nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomości – 8 godz.

 1. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
 2. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
 3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami

Obrót nieruchomościami – 48 godz.

 1. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
 2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 3. Procedury w obrocie nieruchomościami
 4. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 5. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami  
 6. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
 7. Notariusz w obrocie nieruchomościami  

Umiejętności interdyscyplinarne – 16 godz.  

 1. Rzeczoznawstwo majątkowe – wybrane zagadnienia
 2. Zarządzanie nieruchomościami
 3. Doradztwo na rynku nieruchomości
 4. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

Seminarium dyplomowe i egzamin – 10 godz.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+