Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Oligofrenopedagogika (WOM Częstochowa)

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z Regionalnym Ośrodekiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Częstochowie

Logo Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

DLACZEGO OLIGOFRENOPEDAGOGIKA?

Oligofrenopedagogika to rodzaj pedagogiki zajmującej się nauczaniem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jej przedmiotem jest proces rewalidacji osoby upośledzonej umysłowo, obejmujący wszechstronny rozwój i przystosowanie do życia w społeczeństwie, aby osiągały najwyższy możliwy poziom rozwoju, zgodnie z indywidualnymi możliwościami, i aby równocześnie zdobywały umiejętności w zakresie adaptacji społecznej. Jest to więc praca i misja odpowiedzialna i pełna wyzwań, wychodząca naprzeciw potrzebom rynku pracy i dająca nauczycielom możliwość specjalizacji w potrzebnym społecznie obszarze. Większy wysiłek włożony w pracę jest ponadto związany z dodatkiem za pracę w trudnych warunkach. 

DLA KOGO?

Dla czynnych zawodowo nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem studiów jest przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu. Uczestnicy studiów zdobędą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach specjalnych lub grupach integracyjnych i ogólnodostępnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w:

  • przedszkolach i szkołach specjalnych,
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  • placówkach prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy eksperci i specjaliści z zakresu Oligofrenopedagogiki, wykładowcy i pracownicy Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie.


 

CZAS TRWANIA

3 semestry - 350 godzin + praktyki

Zajęcia odbywają się dwa-trzy weekendy w miesiącu:

  • soboty: od 8.00 lub 9.00 - do maksymalnie 15.45
  • niedziele: od 8.00 lub 9.00 - do maksymalnie 15.45

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.   120 zł

Czesne: 2520 zł płatne w dwunastu ratach po 210 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona. Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony. Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem. W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+