Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Skuteczny menedżer sprzedaży

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- piątki: 16.00 - 19.10 

- soboty: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

3600,00

3090,00 405,00 255,00

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

WIEDZA

Studia oferują kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów kierowania zróżnicowanymi zespołami handlowców sprzedających zarówno towary szybko rotujące jak i obiekty przemysłowe. Wykształcają umiejętności organizatorskie, przekazują techniki motywacyjne oraz umiejętności zastosowania efektywnych technik wywierania wpływu
 

DLA KOGO ?

Studia adresowane są do dyrektorów handlowych, kierowników zespołów, szefów grup sprzedażowych oraz menedżerów, których praca nierozerwalnie związana jest z kierowaniem i motywowaniem handlowców.

 

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy osiągnęli sukcesy kierując różnej wielkości zespołami handlowców, trenerów firmy Training Partners oraz pracowników dydaktycznych GWSH. Wiedza oraz umiejętności niezbędne do profesjonalnego kierowania zespołami handlowymi jest zdobywana i utrwalana poprzez zajęcia warsztatowe.

 

PROGRAM STUDIÓW

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
PRZYWÓDZTWO I CHARYZMA
BUDOWANIE ZESPOŁU SPRZEDAY
MOTYWACJA HANDLOWCA I MOTYWOWANIE ZESPOŁU
BUDŻETOWANIE I TARGETTING
CLIENTING I LOBBING
RELACJE Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI
OCENA PORTFELA KLIENTA
NEGOCJACJE
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU
TECHNIKI HANDLOWE
RELATYWIZACJA I OBRONA CENY
PLANOWANIE I REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNYCH
SYMULACJE STRATEGICZNE JAKO METODA ZARZĄDZANIA
ZARZĄDZANIE CZASEM I OPTYMALIZACJA PRACY ZESPOŁU
SYSTEMY MONITOROWANIA PRACY
TRENING, MENTORING, COACHING
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI
BUDOWA PLATFORMY HANDLOWEJ
REKRUTACJA, SELEKCJA I OCENA POTENCJAŁU HANDLOWCÓW
NAJWIĘKSZE BŁĘDY MENEDŻERÓW
FINANSE DLA HANDLOWCÓW
TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PSYCHOLOGICZNE BARIERY HANDLOWCA
AUTOMOTYWACJA, OCENA WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI, OBRONA 
PRZED WYPALENIEM ZAWODOWYM
ETYKA W BIZNESIE
OCENA UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWYCH SPRZEDAWCÓW
SYSTEMY WYNAGRADZANIA SPRZEDAWCÓW

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+