Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Menedżer trenerem i coachem

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą TRAINING PARTNERS

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (180 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- piątki: 16.00 - 19.10 

- soboty: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

4600,00

3990,00 517,50 367,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

CEL I  KORZYŚCI

Studia maja na celu uzupełnienie tradycyjnego sposobu zarządzania ludźmi nowoczesnym podejściem, w którym menedżer przewodzi swoim pracownikom posiadając wiedzę i umiejętności coacha i trenera.  Dzięki takiemu podejściu menedżer buduje efektywne, zmotywowane zespoły i skutecznie rozwiązuje problemy. Profesjonalnie wpływa na wzrost motywacji do wykonywania pracy, rozwój i odpowiedzialność  pracowników oraz polepszenie porozumiewania się, co przekłada się na skuteczną pracę.

Słuchacze poznają nowoczesne metody zarządzania, nabędą umiejętności ich wykorzystania oraz otrzymają sprawdzone narzędzia do pracy ze swoimi zespołami.

Program obejmuje trzy bloki tematyczne: menedżerski, trenerski i coachingowy i odnosi się do kluczowych form rozwoju ludzi w organizacji.

 

KADRA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w zdecydowanej większości w formie ćwiczeń praktycznych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów – praktyków, doświadczonych wykładowców akademickich.

 

DLA KOGO?

Menedżerowie, zarządzający zespołami, osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji, konsultanci, przyszli i aktualni trenerzy i coachowie, pedagodzy, psycholodzy, osoby aspirujące na stanowiska menedżerskie, specjaliści i eksperci różnych specjalności.  

 

ZALICZENIE

Obrona pracy końcowej na wybrany temat. Obowiązkowa obecność na 80% zajęć. Aktywny udział w zajęciach.

 

PROGRAM

Lp. Przedmiot Ilość godzin
W Ć suma
MODUŁ MENEDŻERSKI - Tool Box 92
1.

Tworzenie efektywnych zespołów - trening intergacyjny

4 8 12
2.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji - kanały komunikacyjne, skuteczność

3 5 8
3.

Techniki menedżerskie:

1. Podejmowanie decyzji.

2. Kreowanie rozwiązań - kreatywnośći innowacyjność.

3. Motywowanie.

4. Negocjacje pracownicze.

5. Monitoring i kontrola.

6 30 36
4.

Zarządzanie sytuacją kryzysową

4 8 12
5.

Organizacja spotkań, zebrań i prezentacji publicznych

2 6 8
6.

Rekrutacja i selekcja

2 6 8
7.

Ocena podwładnych, feedback, ocena roczna - metody i narzędzia

3 5 8
MODUŁ TRAIN THE TRAINER
44
8.

Badanie potrzeb rozwojowych w organizacji

3 5 8
9.

Planowanie rozwoju pracownika, zespołu, organizacji

3 5 8
10.

Statystyka na usługach menedżerów - narzędzia i metody

3 5 8
11.

Nowoczesne techniki szkoleniowe - case studies, gry i symulacje, ćwiczenia

3 5 8
12.

Ocena efektywności szkoleń

3 9 12
MODUŁ COACHINGOWY 44
13.

Profil i rozwój profesjonalnego coacha, wizerunek

2 6 8
14.

Modele, techniki i narzędzia w coachingu

2 10 12
15.

Biznes coaching

3 5 8
16.

Etyka w coachingu - trudne sytuacje - VADEMECUM

2 6 8
17.

Prowadzenie sesji coachingowych - warsztaty

2 6 8
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+