Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Hotelarstwo i gastronomia hotelowa

Drukuj

CZAS TRWANIA

2 semestry (215 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- piątki: 16.00 - 19.10 

- soboty: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Czesne za całe studia: 4000 zł płatne w ośmiu ratach po 500 zł.

Czesne promocyjne: 3600 zł płatne w ośmiu ratach po 450 zł.

Opłata rejestracyjna: 150 zł, Absolwenci: 0 zł

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 30 września 2014 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2014

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

WIEDZA

Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych pomogą absolwentom w opracowaniu właściwej oferty hotelowej i gastronomicznej. Ułatwi to znalezienie atrakcyjnej pracy w różnych segmentach działalności hotelowej i gastronomicznej.

 

DLA KOGO ?

Studia podyplomowe HOTELARSTWO I GASTRONOMIA HOTELOWA – ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE skierowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich oraz licencjackich) o różnym profilu, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w branży hotelarsko-gastronomicznej. Adresatami studiów są również pracownicy lub właściciele hoteli, moteli, pensjonatów i schronisk, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz osoby zainteresowane najnowszymi trendami 
w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami hotelowymi.

 

WYKŁADOWCY

Kadrę stanowią doświadczeni praktycy: dyrektorzy i menedżerowie hoteli, specjaliści 
w dziedzinie marketingu, prawnicy, szefowie znanych restauracji.

 

PROGRAM STUDIÓW

  • ZASADY ORGANIZACJI DZIAŁALNOŚCI HOTELOWEJ I GASTRONOMICZNEJ
  • NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
  • WYMOGI KATEGORYZACYJNE I STANDARDY JAKOŚCI W HOTELARSTWIE
  • POLITYKA PERSONALNA I NABÓR PRACOWNIKÓW
  • ZARZĄDZANIE PERSONELEM: OCENA, ROZWÓJ, UMIEJĘTNOŚCI I MOTYWOWANIE, TECHNIKI PRACY OBSŁUGI HOTELOWEJ
  • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ŻYWIENIA Z ZASADAMI DIETETYKI - HACCP
  • SEMINARIA TEMATYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW Z DZIEDZINY HOTELARSTWA I GASTRONOMII HOTELOWEJ
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+