Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Guwernantka/Guwerner z edukacją artystyczną

Drukuj

CZAS TRWANIA

w przygotowaniu

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Czesne za całe studia: w przygotowaniu

Opłata rejestracyjna: 150 zł, Absolwenci: 0 zł

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2014

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy i słuchaczek w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z obszaru pedagogiki, psychologii, metodyki oraz edukacji artystycznej związane z wykonywaniem zadań edukatora domowego (guwernantki, guwernera) w zakresie opieki, wychowania, nauczania, prowadzenia oraz inspirowania artystycznego. Absolwenci studiów są profesjonalnie przygotowani do samodzielnego pełnienia roli guwernantki, guwernera, potrafiących realizować szeroko rozumiane zadania związane z edukacją, opieką i wychowaniem. Absolwenci znają kreatywne i twórcze metody pracy sprzyjające rozwijaniu talentów ale również i uregulowania prawne związane z opieką nad dzieckiem oraz zasady etyki, savoir-vivre’u oraz pierwszej pomocy przedmedycznej czy zdrowego i racjonalnego odżywiania. Studia przygotowują także do współpracy i pomocy rodzinom z dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Po ukończeniu studiów absolwenci nabywają uprawnienia do samodzielnego pełnienia zadań opiekuńczych, wychowawczych i kształcących z dzieckiem w wieku od 0 do 9 lat, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie: Domowa opieka, edukacja i wychowanie. Edukator domowy. Guwernantka – Guwerner.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+