Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Change Management

Drukuj

Studia podyplomowe prowadzone we współpracy z firmą:

 

 

DLACZEGO CHANGE MANAGEMENT?

Ponieważ obecnie zarządzanie zmianą w Polsce powoli staje się jedną z kluczowych umiejętności skutecznego managera. W Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych wiele organizacji poszukuje osób na stanowisko Change Managera. Potwierdzają to statystyki portali internetowych takich jak: indeed.co.uk, cojobs.co.uk, monster.co.uk, reed.co.uk, gdzie stale pojawiają się oferty pracy dla osób znających filozofię, podejście oraz narzędzia przeprowadzania skutecznych zmian w organizacji.

Tendencja wynosząca obecnie Change Management na szczyt przypomina tę dotyczącą zarządzania projektami sprzed kilkunastu lat. Powstał wówczas Project Management Institute propagujący dobre praktyki zarządzania projektami i certyfikujący project managerów. Efektem działań instytutu było wydanie Project Management Book of Knowledge – obecnie dostępna jest już 5 edycja tego podręcznika. Tematyka zarządzania zmianą rozwija się podobnie. Dwa lata temu powstał Change Management Instutute (CMI), który we współpracy z organizacją APMG – International opracował pierwszą wersję podręcznika zarządzania zmianą (Change Management Body of Knowledge), wydanego w tym roku. CMI oraz APMG-International oferują również certyfikację w tym obszarze.

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając wiedzę i umiejętności związane z:

 •  diagnozowaniem potrzeb zmian,
 •  planowaniem, wdrażaniem i realizacją projektów zmian w organizacjach.

W szczególności adresowane są do osób wiążących swą karierę zawodową z pracą w obszarze średniego i wysokiego managementu organizacji, w których skuteczność wdrażanych zmian jest kluczowym elementem sukcesu. Studia przeznaczone są także dla aktualnych i przyszłych liderów zmian w organizacji.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Zarządzanie zmianą (Change Management) jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy z zakresu zarządzania. Opisuje ona podejścia, metody i narzędzia wspierające managerów w procesie identyfikacji, projektowania, planowania i wdrażania zmian organizacyjnych. Słuchacze zapoznają się z możliwościami:

 • wykorzystania narzędzi myślowych teorii ograniczeń, wypracowanej przez E. Goldratta w połączeniu z dorobkiem dr Johna Kottera (ekspert nr 1 na świecie w obszarze zarządzania zmianą), dr Johna Maxwella (eksperta nr 1 na świecie w obszarze przywództwa) oraz braci Heath (twórców innowacyjnego modelu wprowadzania zmian w organizacji),
 • wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych (Agile Project Management) narzędzi w procesie implementacji zmian w organizacji.

Program studiów powstał na bazie doświadczenia oraz wykształcenia doradców i trenerów biznesu, którzy od lat zajmują się wspieraniem menadżerów oraz organizacji we wdrażaniu właściwych zmian. Studia prowadzą do rzeczywistego nabycia umiejętności praktycznych z obszaru zarządzania zmianą w organizacji, stąd zajęcia:

 • mają charakter warsztatów łączących w sobie elementy teoretycznej wiedzy wprowadzającej w tematykę danego zagadnienia (ok. 25% czasu zajęć) wraz z praktycznymi ćwiczeniami, grami i zajęciami facylitacyjnymi (ok. 75% czasu zajęć),
 • prowadzone są z wykorzystaniem mnemotechnik, ułatwiających uczestnikom zapamiętywanie tematyki przedstawianej w poszczególnych modułach.

 JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Kompleksową wiedzę i przede wszystkim umiejętności praktyczne pomocne w realizowaniu projektów zarządzania zamianą w organizacji.

Dzięki specjalnie opracowanym modułom studiów uczestnicy będą mogli poznać i zrozumieć kluczowe czynniki wpływające na powodzenie wdrażania zmiany. Program studiów skonstruowany jest w taki sposób, by z jednej strony zapoznać uczestników z istniejącymi metodykami, technikami oraz narzędziami zarządzania zmianą, a z drugiej strony, by  nauczyć ich kluczowych umiejętności i kompetencji jakie powinien mieć lider wdrażanej zmiany.  Nasi słuchacze:

 

 • nabędą wiedzę z zakresu zarządzania zmianą w organizacjach z wykorzystanie najnowocześniejszych metod i idei zarządczych w oparciu o wiedzę liderów innowacji zarządczych,
 • poznają nowoczesne modele zarządzania zmianą w organizacji oraz zobaczą, w jakich sytuacjach modele te mogą być użyteczne,
 • poznają projektowe narzędzia implementacji zmian w organizacji: metodę łańcucha krytycznego służącą skutecznemu zarządzaniu projektami i filozofię zwinnego zarządzania organizacją i projektami,
 • dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować proces wdrożenia zmian(y) w organizacji tak, aby został on możliwie najskuteczniej przeprowadzony,
 • poznają zasady i wymogi certyfikacji Change Management organizacji APMG – International,

 

 ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

 

DODATKOWE KORZYŚCI

Osoby uczestniczące w module 4 oraz w 6 otrzymają certyfikat The John Maxwell Team (dr John C. Maxwell – najbardziej rozpoznawalny na świecie ekspert w zakresie przywództwa, jego organizacja przeszkoliła z zakresu przywództwa ponad 2 miliony liderów organizacji na świecie, więcej na: johnmaxwellteam.com)

Nasi słuchacze będą mogli pracować z doświadczonymi praktykami zajmującymi się obszarem zarządzania zmianą zarówno w organizacjach startupowych jak i w korporacjach międzynarodowych. Doświadczenie trenerów wzmocnione jest certyfikacjami m.in. z:

 • Theory of Constraints Certification Organization - więcej na tocico.org,
 • John Maxwell Coach, Teacher and Speaker Team Member - więcej na johmaxwell.com,

 Po ukończeniu studiów absolwenci będą mieli gruntowną wiedzę dotyczącą tego, czym jest zarządzanie zmianą w organizacji, jakimi metodami i narzędziami posługiwać się, by przeprowadzić proces jej wdrażania, jak uniknąć pojawiających się oporów i problemów,  a przede wszystkim – co należy robić, by zmianę w organizacji ustabilizować. Dużą rolę odegra w procesie kształcenia wiedza o skutecznym komunikowaniu w procesie zarządzania zmianą, sposobach motywowania zespołu do jej wdrażania, najczęściej popełnianych błędów i kluczowych obszarów, którymi powinien zająć się change manager, aby skutecznie wprowadzić zmianę.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wyłącznie sprawdzeni praktycy – konsultanci, kierownicy projektów biznesowych odpowiedzialnych za zarządzanie zmianami w organizacjach – od startupów do międzynarodowych korporacji. Każdy z prowadzących posiada ponad 500 zrealizowanych godzin zajęć szkoleniowo-warsztatowych w czasie otwartych i zamkniętych treningów na studiach podyplomowych oraz szkoleniach dla przedsiębiorstw komercyjnych.

Doświadczenie trenerów, wzmocnione jest między innymi certyfikacjami:

 • Theory of Constraints Certification Organization – więcej na tocico.org,
 • Scrum – więcej na scrum.org,
 • John Maxwell Coach, Teacher and Speaker Team Member – więcej na johmaxwell.com,
 • APMG-International - więcej na apmg-international.com,

Tomasz Krakowczyk

Doradca, praktyk, wykładowca i trener  z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania strategicznego. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi oraz zespołami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w organizacjach. Pracował dla polskich firm, przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, organizacji pozarządowych oraz dla jednej z największych agencji rządowych, doradzał i współtworzył strategie rozwoju innowacji m.in. dla: Top-Gym Sp.j., Avenir Medical S.C., Szkoła Inwestowania Sp. z o.o., Sonel SA, Dermapharm Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Media Markt, Volvo Cars, Future Processing Sp. z o.o., Poli-eco Sp. z o.o. 

 

Jako jedna z nielicznych osób w Polsce posiada certyfikat wydany przez Theory of Constraints International Certification Organization, posiada także tytuł John Maxwell Certified Coach, Trainer & Speaker.  Zwolennik i praktyk łączenia tradycyjnych metod zarządzania projektami (jak np. Łańcuch Krytyczny) z metodami zwinnymi (Agile Management, Lean Startup) i narzędziami planowania strategicznego. Przeprowadził ponad 1 400 godzin szkoleniowych, w tym także na uczelniach wyższych w ramach studiów podyplomowych.

Więcej informacji o Tomaszu Krakowczyku znajduje się na:

http://pl.linkedin.com/in/tomaszkrakowczykchangemanager/pl

Michał Kisza

Doradca i trener biznesu. Od ponad 8 lat związany z branżą IT, w szczególności z projektami, w których tworzy się oprogramowanie. Certyfikowany i praktykujący Scrum Master. Pasjonat zwinnego podejścia do realizacji projektów (Agile PM), które stosuje w różnych przedsięwzięciach od ponad 4 lat. Współzałożyciel AgileAddicted, wrocławskiej grupy profesjonalistów zainteresowanych usprawnieniami realizowanych przez nich przedsięwzięć.

Od ponad 2 lat regularnie prowadzi wybrane moduły szkoleniowe w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami (WSB Wrocław, WSB Poznań) oraz w ramach programu szkoleniowego PM Open prowadzonego w Ernst & Young Academy of Business w Warszawie. Zrealizował blisko 400 godzin szkoleń. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla takich firm jak:  Objectiviti Ltd., Kruk S.A., Biedronka, Volvo Cars.

Więcej informacji o Michale Kiszy znajduje się na:

http://www.linkedin.com/in/michalkiszaprojectmanager

 

Tomasz Wrzesiewski

Trener, konsultant, manager. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Przez  6 lat zarządzał zespołem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich. Współpracował z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Specjalizuje się w prowadzeniu doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Propagator zarządzania zgodnie z założeniami TOC, Łańcucha Krytycznego oraz Load Factor Scheduling. Przeprowadził blisko 4 300 godzin szkoleniowych, w których uczestniczyło ponad 1 200 osób. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla takich firm jak: Sonel S.A., Euro-Tax Sp. z o.o., Broen Gas & Oil Sp. z o.o., Jeronimo Martins Dystrybucja, Dr Irena Eris S.A., KRUK S.A., Żabka S.A., LOT Ams., PGE S.A, Citi Bank, Lot AMS PMO, Mota-Engil Central Europe.

Więcej informacji o Tomaszu Wrzesiewskim znajduje się na:

http://pl.linkedin.com/in/tomaszwrzesiewski

 

Tomasz Kurek

Przedsiębiorca, menedżer, trener biznesu i doradca z dziesięcioletnim stażem w zakresie zarządzania organizacjami i zespołami projektowymi. Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji SA odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie usług z zakresu komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Doradzał przy opracowaniu kilkudziesięciu projektów wprowadzających do ofert firm nowe produkty i usługi. Współtworzył kilkanaście strategii rozwoju firm i instytucji publicznych, strategii komercjalizacji wynalazku i pozyskania inwestora.

Zwolennik ciągłego i dobrze zaplanowanego doskonalenia organizacji w oparciu o zestaw narzędzi dobranych indywidualnie do jej sytuacji i potrzeb. Łącznie zrealizował ponad 2 200 godzin szkoleniowych. Doradzał i współtworzył strategie rozwoju innowacji m. in. dla: Atena Sp. z o.o., Idea Online Sp. z o.o., Geotabo Sp. z o.o., Czarna Góra Apartamenty Sp. z o.o., Avenir Medical S.C., Topus Sp. z o.o. Sp. k., Haczkiewicz S. Morawa Sp. k., Dobre Moce Sp. z o.o. Ponadto współpracując z firmą Semper realizował projekty doradcze i szkoleniowe między innymi dla: GDDKiA, Okręgowego Sądu z Warszawy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


 

CZAS TRWANIA

2 semestry - 192 godziny

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 16.00 
 • niedziele: 8.00 - 16.00

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 4800 zł 4560 zł (płatne w ośmiu ratach po 570 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH: 4800 zł 4320 zł (płatne w ośmiu ratach po 540 zł)

 

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 października oraz złożyć dokumenty do 7 listopada br.


Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2016

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.


 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+