Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Akademia Przywództwa

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy
z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego MEDITOR

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (160 godzin)*

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

3000,00

2550,00 337,50 187,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

 * dodatkowo istnieje możliwość wykupienia 6 sesji coachingowych w cenie 1500 zł

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

 


 

Metody zarządzania są niewątpliwie bardzo ważne, ale tak naprawdę istotne jest przywództwo. Kierowanie całą organizacją wymaga mądrości, talentu i zdolności  przewidywania, które stanowią odrębną kwestię. Nie można ich zredukować do  jakiegoś gotowego schematu i zamieścić w podręczniku.

Antony Jay     

 

Nowoczesne organizacje mają szansę zmieniać się dzięki efektywnym liderom. Mądrzy przywódcy cieszą się szacunkiem, oddaniem i lojalnością pracowników. Wiedzą jak wspierać  podwładnych ale  i  jak wykorzystywać  ich umiejętności i zasoby.  Potrafią zachęcić do wspólnej realizacji wizji  swojej firmy.

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wsparcie liderów w rozwoju  wiedzy i kompetencji niezbędnych w skutecznym kierowaniu podwładnymi.

 

DLA KOGO ?

Akademia  Przywództwa adresowana  jest do tych - obecnych i przyszłych liderów, którzy pragną nie tylko efektywnie zarządzać ale chce także poprawić  jakość swojego życia zawodowego .

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych konsultantów, trenerów, coachów i menadżerów.

 

PROGRAM

Przedmiot Ilość godzin

Osobowość przywódcy

8

Rozwój kompetencji lidera

8

Budowanie efektywnych zespołów

16

Przewodzenie zespołom przy użyciu narzędzi inteligencji emocjonalnej

8

Przywódca jako lider zmian organizacyjnych. Zarządzanie zmianą. Opór wobec zmian

16

Skuteczne motywowanie pracowników i budowa systemu motywacyjnego. Automotywacja lidera

16

Motywacyjne wystąpienia lidera. Sztuka prezentacji i wystąpień

16

Efektywna komunikacja w organizacji. Rozwój umiejętności komunikacyjnych

16

Twórcze myślenie w zarządzaniu. Inspirowanie podwładnych, kreatywne zarządzanie. Rozwiązywanie konfliktów

16

Coaching i mentoring w zarządzaniu. Gdzie szukać mentora

16

Życie w stresie jak odzyskać równowagę. Podejmowanie trafnych decyzji w stresie

8

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+