Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Akademia Kompetencji Psychospołecznych i Osobistych

Drukuj

Studia prowadzone we współpracy z firmą ENTUZJA

 

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (176 godzin)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

- soboty: 8.00 - 15.00 

- niedziele: 8.00 - 15.00

 


 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna: 150 zł.

czesne
poza promocją

czesne promocyjne
do 20 marca 2015
raty 1-7 rata 8

3800,00

3270,00 427,50 277,50

Aby skorzystać z promocji należy złożyć dokumenty do 20 marca 2015 r.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień 2015

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

 

W przypadku nie zebrania wymaganej liczby osób do utworzenia grupy dziekańskiej, rekrutacja może zostac przedłużona.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

  


 

KORZYŚCI

Kompetencje psychospołeczne (związane z kontaktem z innymi ludźmi) i osobiste (związane z własną efektywnością) stanowią klucz do sukcesu zawodowego i osobistego. Według badań blisko 70 % kompetencji umożliwiających ponadprzeciętne wykonywanie pracy to kompetencje interpersonalne. Pomagają one w życiu zawodowym i przynoszą korzyści pracownikom i organizacjom, budując ich przewagę. Dodatkowo sprzyjają  osiągnięciu satysfakcji z życia i poczucia spełnienia w różnych jego obszarach. CEL STUDIÓW

Celem studiów jest rozwój kompetencji wpływających na zadowolenie z życia oraz zwiększenie swojej efektywności - zgodnie z nurtem psychologii pozytywnej. Dzięki rzetelnej wiedzy psychologicznej oraz praktycznym ćwiczeniom można zwiększyć rozumienie siebie i innych ludzi oraz poprawić jakość kontaktów z innymi. Na zajęciach poznasz techniki zmniejszania stresu do optymalnego poziomu, odkryjesz sposoby motywowania siebie, a także polepszysz umiejętności rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo nauczysz się zarządzać sobą w czasie, rozwiniesz swoją kreatywność i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.KADRA

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w  formie treningów w małych grupach z zastosowaniem metod aktywizujących, które ułatwiają praktyczne zastosowanie wiedzy oraz rozwój konkretnych umiejętności. Osoby prowadzące to psychologowie oraz doświadczeni trenerzy – praktycy z rzetelną wiedzą naukową.DLA KOGO

Studia kierowane są do osób pracujących intensywnie z ludźmi oraz których praca wymaga kreatywności i odporności na stres np. przedsiębiorców, handlowców, doradców klienta, trenerów, coachów, pracowników służby zdrowia. Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem osobistym oraz wykorzystaniem psychologii do zwiększenia zadowolenia z życia oraz własnej skuteczności na polu zawodowym i osobistym. 

 

PROGRAM

Przedmiot

Ilość godzin

Automotywacja - czyli jak sprawić, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce

8

Uczciwa kłótnia – trening przekształcania konfliktu w korzystne doświadczenie

8

Psychologia szczęścia i optymizmu

8

Samoocena i postrzeganie siebie . Odkrywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron

8

Jak odnaleźć swoją pasję? Planowanie kariery zawodowej

8

Zarządzanie sobą w czasie

8

Jak sprawić, by stres działał na naszą korzyść?

16

Inteligencja emocjonalna i empatia w praktyce

16

Autoprezentacja - czyli jak najskuteczniej zaprezentować siebie

16

Skuteczne porozumiewanie się. Analiza transakcyjna w codziennym porozumiewaniu się

16

Asertywność

16

Techniki pamięciowe

16

Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów. Świadome podejmowanie decyzji

16

Wywieranie wpływu na innych – jak się nie poddać manipulacji

8

Zrozumieć płeć przeciwną – kobiety a mężczyźni

8
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+