Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie strategiczne organizacją

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ORGANIZACJĄ?

Skuteczne zarządzanie potencjałem organizacji staje się coraz trudniejsze w tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa globalnych gospodarek XXI wieku. Wymaga to ustawicznego dążenia w budowaniu coraz śmielszych, dalekosiężnych planów, odzwierciedlających zamierzenia biznesowe właścicieli oraz najwyższego kierownictwa. Konieczność budowania i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej opiera się wciąż na licznych analizach otoczenia organizacji i jej konkurentów oraz określeniu domen przewagi strategicznej. Niemniej współczesna nauka odkryła dodatkowo szereg dalszych czynników np. elementów socjetalnych zawartych np. w kulturze organizacyjnej, mających istotny wpływ na zdolność konkurowania organizacji na rynku. Nie tylko urodzeni liderzy ale też wysoko wykwalifikowani menedżerowie odgrywają kluczową rolę w sformułowaniu strategii i jej skutecznej realizacji.

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują rozległą, teoretyczną jak i praktyczną, wiedzę na temat szeroko pojmowanego zarządzania strategicznego. W toku studiów zostanie położony nacisk na wykorzystywanie i rozwijanie zdolności innowacyjnego podejścia do realizacji funkcji strategicznych w organizacjach, kreatywnego myślenia oraz wypracowywania i podejmowania kierunków działania strategicznego. Absolwent studiów podyplomowych zostanie wyposażony w wiedzę dotyczącą przeprowadzania analiz strategicznych, opracowywania planów, realizacji celów i wdrażania strategii, mechanizmów zarządzania zmianą, rozwijania postaw przedsiębiorczości, zarządzania efektywnością, form zatrudnienia odpowiadających strategii personalnej oraz nowych trendów w zarządzaniu organizacjami. Posiądzie także szeroko rozwinięte umiejętności w zakresie planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania zespołów pracowniczych oraz tworzenia i wdrażania koncepcji rozwojowych. Słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się także z najlepszymi praktykami zarządzania strategicznego oraz metodykami wspomagającymi pracę menedżera

DLA KOGO?

Kierunek studiów podyplomowych Zarządzanie Strategiczne jest doskonałym wyborem dla wszystkich:

 •          menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 •          naturalnych liderów,
 •          oraz osób aspirujących do przewodzenia innym,

chcących pozyskać specjalistyczną wiedzę i rozwinąć umiejętności pozwalające przewodzić organizacji w gąszczu podmiotów konkurencyjnych, pozwalając jej wyróżnić się z otoczenia i z sukcesem przewodzić jej w przyszłości.

KORZYŚCI

Słuchacze w ramach studiów będą mieli do zrealizowania łącznie 212 godzin zajęć, w tym 126 godzin zajęć w postaci  e-learningu oraz zjazdów tradycyjnych.

PROGRAM

 

BLOK I. Istota współczesnych strategii organizacyjnych - ( 12 godzin)

 • Zarządzanie strategiczne w warunkach niepewności

BLOK II. Strategiczne zrządzanie organizacjami - (64 godz.)

 • Analizy strategiczne (realizacji i wykonalności  strategii)
 • Kluczowe aspekty zarządzania - podejścia i style zarządzania
 • Zarządzanie zmianą – strategie i modele
 • Zarządzanie kosztami i efektywnością organizacyjną
 • Projektowanie zmian strategicznych w aspekcie zasobów finansowych, rzeczowych, kadrowych

BLOK III. Elastyczne formy organizacji pracy - (32 godz.)

 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Elastyczność wynagrodzeń
 • Systemy motywacyjne 

BLOK IV. Doskonalenie strategii organizacji - koncepcje, narzędzia, doświadczenia - (12 godz.)

 • Dobre praktyki w zarządzaniu strategicznym  / przykłady strategii sukcesu

BLOK V. Wzrost adaptacyjności pracowników - (16 godz.)

BLOK VI. SOOP- system ocen okresowych pracowników - (24 godz.)

 • Karty opisu stanowiska pracy
 • Opisy stanowisk i systemy kompetencyjne
 • Ocena okresowa pracowników
 • Podnoszenia kwalifikacji pracowników 

BLOK VII. Tworzenie strategii personalnej w firmie - (24 godz.)

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Profile kandydatów
 • Delegowanie zadań i uprawnień

BLOK  VIII. Innowacyjne produkty, nowe trendy w zarządzaniu - (16 godz.)

BLOK IX. Strategiczne aspekty społecznej kooperacji w organizacji - (12 godz.) 

 KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Istotnym elementem, na który został położony silny nacisk, jest dobór wykładowców. Są to zarówno praktycy zarządzania, konsultanci i trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, posiadający liczne certyfikaty, a także naukowcy mający istotne osiągnięcia w obszarze badań nad skutecznymi strategiami.

CZAS TRWANIA

212 godzin zajęć, w tym 126 godzin,  prowadzonych w formie e-learningu. 3 zjazdy tradycyjne (piątek-sobota-niedziela). Zajęcia odbywają się średnio dwa weekendy w miesiącu.

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  150 zł.

Czesne za całe studia: 3900zł (płatne w ośmiu ratach po 487,50 zł)

Termin rozpoczęcia zajęć: styczeń 2016

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Liczba miejsc ograniczona.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+