Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Porozumienie GWSH z Komisją Egzaminacyjną Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

Drukuj

Władze Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w dniu 20.12.2010 r., podpisały bilateralne porozumienie z Komisja Egzaminacyjną Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, w sprawie uznawania przez Komisję niektórych egzaminów zdanych w GWSH przez osoby, które studiują tutaj na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Na mocy wspomnianego porozumienia Komisja Egzaminacyjna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów może zwolnić z niektórych egzaminów kandydatów na biegłych rewidentów, którzy zdali równorzędne egzaminy w trakcie studiów w GWSH na kierunku Finanse i Rachunkowość z następujących przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przed Komisją:

 • Teoria i zasady rachunkowości (przedmiot, zakres i zasady rachunkowości; bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych; zdarzenia gospodarcze i zasady ich dokumentowania oraz ewidencji; prowadzenie ksiąg rachunkowych z zastosowaniem technologii informatycznych i systemów komputerowych; inwentaryzacja; elementy organizacji rachunkowości),
 • Ekonomia i kontrola wewnętrzna (mikroekonomia; makroekonomia; kontrola wewnętrzna),
 • Prawo ( prawo cywilne; prawo pracy i ubezpieczeñ społecznych; prawo spółek; prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym; prawo regulujące działalność gospodarczą).
 • Finanse (rynek finansowy; zarządzanie finansami jednostek gospodarczych; wycena przedsiębiorstw; finanse banków i instytucji finansowych; finanse zakładów ubezpieczeniowych; finanse publiczne),
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów; rachunkowość zarządcza),

 

Pełne postępowanie kwalifikacyjne przed Komisją Egzaminacyjną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie dla kandydatów na biegłych rewidentów obejmuje 10 egzaminów, z których 5, jeżeli kandydat zdał je wcześniej w trakcie studiów, może zostać uznane przez Komisje. Są to:

 • Teoria i zasady rachunkowości
 • Ekonomia i kontrola wewnętrzna
 • Prawo
 • Prawo podatkowe cz. I
 • Finanse
 • Prawo podatkowe cz. II
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 • Sprawozdania finansowe i ich analiza
 • Rewizja finansowa

 

Powyższe oznacza, iż kończąc studia na kierunku Finanse i Rachunkowość absolwenci GWSH otrzymują daleko idące ułatwienia w ewentualnym staraniu się o uzyskanie uprawnień na biegłych rewidentów przed Komisją Egzaminacyjną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Tak daleko idące ułatwienia dla potencjalnych kandydatów na biegłych rewidentów, w wyniku zawarcia stosownych porozumień z Komisją Egzaminacyjną Krajowej Rady Biegłych Rewidentów posiadają, obok GWSH, jedynie nieliczne publiczne uczelnie wyższe w Polsce (vide: Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów). Tym samym GWSH jest jedyną w kraju, niepubliczną uczelnią wyższą, która spełniając określone warunki instytucjonalne oraz prawne ( m.in. posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu), stwarza tego rodzaju ułatwienia swoim absolwentom kierunku studiów Finanse i Rachunkowość.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+