Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja prowadzony przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej - szczegóły.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2016, opublikowanego w magazynie „Wiadomości Turystyczne” GWSH zajęła najlepsze w województwie śląskim oraz piąte miejsce w Polsce wśród uczelni o profilu akademickim kształcących na kierunkach turystycznych. szczegóły

GWSH - członek afiliowany World Tourism Organisation (WTO) - Światowej Organizacji Turystyki

Organizacja i bezpieczeństwo w sporcie, turystyce i kulturze

Drukuj

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem obiektów hotelarskich, gastronomicznych i sportowych – to, co wielu zarządzających robi w oparciu o swoje przekonania, często wprowadzając karkołomne i rozwiązania, można zrobić profesjonalnie, zgodnie ze standardami i oczekiwaniami klientów.

Nasz program łączy tradycyjne aspekty procesu świadczenia usług turystycznych, sportowych i rozrywkowych, jak również innowacyjne podejście do zaspokajania różnorodnych, szybko zmieniających się potrzeb turystów i mieszkańców. Współcześnie klienci są coraz bardziej wymagający, a Ty chcąc nadążyć ze swoją ofertą musisz zbudować elastyczną strukturę w swojej firmie i sprawnie reagować na trendy.

 

Przedmioty specjalnościowe – obowiązujące w ramach specjalności Organizacja i bezpieczeństwo w sporcie, turystyce i kulturze

 • Przepisy prawne organizowania imprez masowych
 • Podstawy zarządzania organizacjami sportowymi
 • Sytuacje kryzysowe w erze globalizacji
 • Etykieta w obsłudze klienta
 • Ryzyko i bezpieczeństwo w imprezach masowych
 • Usługi bezpieczeństwa w sporcie, turystyce i kulturze
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w imprezach w krajach UE
 • E-marketing imprez sportowo rekreacyjnych
 • Ubezpieczenia w imprezach-masowych
 • Projekt organizacji imprezy sportowo-turystycznej
 • Język obcy specjalnościowy (angielski lub niemiecki)
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

 

Studia i co dalej? Twoje perspektywy zawodowe

Ukończenie specjalności Organizacja i bezpieczeństwo w sporcie, turystyce i kulturze daje Ci dobrą znajomość branży, z którą możesz zrobić niemal wszystko, co zechcesz!  Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w różnego typu obiektach sportowych, w klubach sportowych i rekreacyjnych oraz współpracujących z nimi przedsiębiorstwach nierzadko niezwiązanych z branżą – np. w firmach odzieżowych lub z sektora spożywczego, które lokują swoje produkty, płacąc za korzystanie z nich sportowcom.

To samo dotyczy organizacji zajmujących się kulturą i wydarzeniami o charakterze rozrywkowym. Studia pozwolą Ci na zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej standardów jakości w zakresie świadczenia usług sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, a także zapewniania bezpieczeństwa podczas tego rodzaju imprez. Twoja praca zależy od tego, w którą stronę zechcesz pójść i czy podejmiesz wyzwania, czekające na Twojej drodze.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+