Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie)

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: KOSMETOLOGIA
POZIOM STUDIÓW: studia I stopnia (licencjackie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 lata (6 semestrów) 

 

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Kosmetologia w GWSH jest wykształcenie specjalistów, którzy: 

 • posiadają szeroką teoretyczną i praktyczną wiedzę pozwalającą na wykonywanie zabiegów kosmetycznych m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabiegów opóźniających procesy starzenia oraz upiększania i korygowania skóry,
 • dokonują perfekcyjnego doboru kosmetyków oraz wskazują ich zastosowania w oparciu o wiedzę farmakologiczną,
 • profesjonalnie posługują się aparaturą fizykalną stosowaną w zabiegach kosmetycznych. 

W ramach tego kierunku studenci nabywają umiejętności praktyczne w zakresie:

 • poprawy stanu fizjologicznego skóry i całego ciała  
 • działania w ścisłej współpracy z personelem medycznym (dermatologiem, alergologiem, chirurgiem plastycznym) podczas dokonywania zabiegów pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Na poszczególnych etapach kształcenia nauka na tym kierunku studiów obejmuje także zagadnienia z zakresu: 

 • estetyki,
 • promocji zdrowia,
 • fizjoterapii i masażu,
 • chemii kosmetyków,
 • receptury kosmetycznej,
 • organizacji gabinetu kosmetycznego
 • zarządzania i marketingu w kosmetologii
 • etyki zawodowej.

Dużym atutem studiów jest ponadstandardowa ilość godzin praktycznych (łącznie prawie 750 godzin) w ramach takich przedmiotów jak:

 • kosmetologia pielęgnacyjna
 • kosmetologia upiększająca,
 • wizaż,
 • techniki relaksacyjne,
 • kosmetyka anty-aging,

dzięki czemu nasi absolwenci są dobrze przygotowani do sprawnej i skutecznej pracy kosmetologicznej z ciałem człowieka.

Zdobyta wiedza pozwala im również na samodzielne organizowanie, urządzanie, wyposażanie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

 

SPECJALNOŚCI

W toku studiów student wybiera z zakresu kosmetologii dwie spośród trzech ścieżek specjalnościowych, co zwiększa zdecydowanie jego konkurencyjność na rynku pracy. Są to:

 • MIKROPIGMENTACJA Z ELEMENTAMI WIZAŻU
  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów-wizażystów i stylistów, specjalizujących się w kreowaniu wizerunku
  Studenci zdobędą wiedzę w zakresie: 
  - stylizacji ubioru, 
  - dress codu, 
  - autoprezentacji, 
  - savoir vivru
  - podstaw projektowania ubioru. 
  Będą potrafili stworzyć indywidualny wizerunek klienta dopasowany do jego potrzeb (statusu zawodowego, typu urody, czy też stylu życia). 
  Ważnym elementem tej specjalności jest kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie:
  - elementów charakteryzacji, 
  - technik makijażu, 
  - korekcji defektów ciała, 
  - korzystania z teorii barw 
  - dobierania stroju, dodatków, koloru włosów i fryzury. 

 • ODNOWA BIOLOGICZNA I WELLNESS
  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów przygotowanych do obsługi klienta, który odczuwa potrzebę lub stoi przed koniecznością poprawy własnego stanu zdrowia i budowy ciała (w salonach SPA, ośrodkach fitness, itp.). 
  Studenci zdobędą wiedzę:
  - o mechanizmach i rodzajach zmęczenia organizmu i regeneracji sił, 
  - z zakresu dietetyki czyli zdrowego żywienia. 
  Ważnym elementem specjalności jest opanowanie ćwiczeń dla kształtowania sylwetki ciała z wykorzystaniem różnych form aktywności ruchowej. 
  W trakcie specjalności studenci zdobędą praktyczne umiejętności:
   - wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetycznej, 
  - balneologii, balneoterapii 
  - technik masażu (masaż orientalny, cząstkowy, relaksacyjny, kamieniami i inne)

 • PSYCHOLOGIA W KOSMETOLOGII
  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów: kosmetologów, którzy posiadają wiedzę o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka w życiu społecznym
  Wiedza ta przekłada się na umiejętność:
  - profesjonalnej obsługi klienta, 
  - diagnozy potrzeb klienta, 
  - słuchania, 
  - swobodnego nawiązywania kontaktów, 
  - prezentowania własnego zdania 
  - przyjmowania ocen krytycznych i pochwał. 
  Dzięki wiedzy o zarządzaniu konfliktami, na poziomie jednostki, studenci będą potrafili szybko rozpoznawać ich źródła, szukać rozwiązań oraz wyszukać korzyści, jakie pojawią się dzięki trudnej sytuacji. 
  Powyższe umiejętności są niezbędne w pracy kosmetologa, który podczas wykonywania zadań powinien indywidualnie traktować każdego klienta.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci GWSH, studiów I stopnia, kierunku Kosmetologia są merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu kosmetologa w gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie świadczonych usług. 
W oparciu o przygotowanie ogólne, zdobytą wiedzę praktyczną mogą zajmować stanowiska kierownicze, specjalistyczne oraz pomocnicze w rozwijającym się sektorze usług związanych z odnową biologiczną w:

 • salonach piękności,
 • profesjonalnych gabinetach kosmetycznych,
 • klubach fitness,
 • ośrodkach promocji zdrowia i higieny osobistej,
 • produkcji i dystrybucji kosmetyków.

Dodatkowo absolwenci specjalności Mikropigmentacja z elementami wizażu będą przygotowani do pracy podczas planów zdjęciowych oraz sesji fotograficznych w:

 • agencjach reklamowych,
 • stacjach telewizyjnych,
 • magazynach dotyczących mody i urody

Natomiast absolwenci specjalności Odnowa biologiczna i wellness będą przygotowani do pracy w:

 • salonach SPA,
 • ośrodkach rekreacyjno-leczniczych
 • sanatoriach

Absolwenci specjalności Psychologia w kosmetologii będą dysponowali wiedzą o zachowaniach klienta i umiejętnością diagnozy jego potrzeb. 

Absolwenci GWSH tego kierunku studiów mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej, w oparciu o uzyskaną na studiach wiedzę, otwierać i prowadzić prywatne gabinety kosmetyczne.

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Anatomia
 • Histologia
 • Biologia z genetyką
 • Chemia kosmetyczna
 • Higiena
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Biofizyka
 • Fizjologia z elementami patofizjologii
 • Mikrobiologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Dermatologia
 • Podstawy fizjoterapii i masażu
 • Innowacje w kosmetologii
 • Farmakologia
 • Biochemia
 • Wizaż i estetyka
 • Podstawy alergologii
 • Podstawy receptury kosmetycznej i ziołolecznictwo
 • Prawo w ochronie zdrowia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot humanistyczny
 • Kosmetologia upiększająca
 • Immunologia
 • Toksykologia w kosmetologii
 • Medycyna estetyczna z elementami chirurgii plastycznej
 • Język angielski lub niemiecki
 • Wychowanie fizyczne (wyłącznie studia stacjonarne)
 • Etyka zawodu Kosmetologa
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium
 • Egzamin dyplomowy

Obowiązkowe praktyki zawodowe

 • Praktyka wdrożeniowa w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej
 • Praktyka kosmetologiczna w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, korekcyjnej i upiększającej

 

Przedmioty specjalnościowe:

Specjalność: Mikropigmentacja z elementami wizażu

 • Kolorometria
 • Microblading
 • Metody maszynowe
 • Wizaż

Specjalność: Odnowa biologiczna i wellness

 • Odnowa biologiczna  i regeneracja
 • Zdrowe odżywianie i podstawy dietetyki
 • Specjalistyczne techniki manualne i aparaturowe w kosmetologii

Specjalność: Psychologia w kosmetologii

 • Zasady autoprezentacji
 • Kształtowanie ocen dotyczących ludzi. Podstawy wnioskowania i błędy w percepcji interpersonalnej.
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sytuacje konfliktowe i sposoby ich rozwiązywania
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+