Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
Na podstawie pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, GWSH otrzymała uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenie studiów na kierunku Kosmetologia - szczegóły.

Kosmetologia - Studia II stopnia (magisterskie)

Drukuj

KIERUNEK STUDIÓW: KOSMETOLOGIA
POZIOM STUDIÓW: studia II stopnia (magisterskie) 
CZAS TRWANIA STUDIÓW:  2 lata (4 semestry)zasady rekrutacji

  

Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności:

 • Alergologia i dermatologia
 • Kosmetologia lecznicza
 • Diagnostyka skóry
 • Zasady racjonalnego odżywiania
 • Endokrynologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Onkologia skóry
 • Makijaż permanentny
 • Receptura kosmetyków i surowce kosmetyczne
 • Nowoczesne technologie w kosmetologii
 • Przedmiot społeczny
 • Przedmiot humanistyczny
 • Język angielski 
 • Praktyka zawodowa (3 miesiące)

Przedmioty dla specjalności KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA:

 • Postępowanie pozabiegowe
 • Anatomia prawidłowa głowy i szyi
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Niekonwencjonalne techniki kosmetyczne
 • Kosmetologia antystarzeniowa – nowoczesne metody manualne
 • Kosmetologia estetyczna
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie 

Przedmioty dla specjalności PODOLOGIA:

 • Podstawy flebologii i drenażu limfatycznego
 • Anatomia i elementy fizjologii kończyn dolnych
 • Mikrobiologia w podologii
 • Farmakologia w podologii
 • Specjalistyczna pielęgnacja stopy i płytki paznokcia
 • Diabetologia
 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie

 

 

Zasady rekrutacji
na Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kosmetologia

Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej weryfikującej posiadane wykształcenie i kompetencje niezbędne do podjęcia studiów II stopnia:

 •  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia przyjmowani są na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu
 • Absolwenci, którzy ukończyli studia na kierunkach innych niż z obszaru nauk medycznych proszeni są o złożenie w Biurze Obsługi Studentów dokumentów związanych z kosmetologią potwierdzających uczestnictwo i uzyskane wykształcenie lub kwalifikacje takie jak np.:
  • dyplomy i świadectwa, certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach, szkoleniach, kursach
  • potwierdzenie odbycia stażu, wolontariatu itp.
  • zakresy obowiązków służbowych
  • opinię pracodawcy
  • potwierdzenie udziału w projektach i zakres w nich obowiązków

Kandydat zostanie poinformowany drogą e-mailową przez Biuro Obsługi Studentów w terminie 14 dni od złożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów o terminie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oceniającej kwalifikację do podjęcia studiów. 

W sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjna z Kandydatem oraz zaproponuje moduły zajęć wyrównawczych (dodatkowo płatne) pozwalające na uzupełnienie braków kompetencyjnych z zajęć teoretyczno-praktycznych.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+