Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Kryzys i interwencje kryzysowe w medycynie transplantacyjnej

Drukuj

Partnerem studiów jest „Meditor”, ośrodek szczycący się szesnastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu mediacji karnych i cywilnych oraz w kształceniu mediatorów oraz "Psychoedukacja w Medycynie", koordynator zajmujący się edukacją w medycynie transplantacyjnej.

 DLACZEGO KRYZYS I INTERWENCJA KRYZYSOWA W MEDYCYNIE TRANSPLANTACYJNEJ?

Transplantologia jest dziedziną, w której brakuję profesjonalnej pomocy psychologicznej dla pacjentów przed, po i w trakcie transplantacji. Ogrom problemów, kryzysów i traum, przez które przechodzą pacjenci i ich rodziny, skłoniła nas do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom i zaprosić do studiowania tego właśnie kierunku

 DLA KOGO SĄ STUDIA Z INTERWENCJI KRYZYSOWEJ?

Jeśli jesteś psychologiem i pracujesz z pacjentami w szpitalach, jeśli jesteś lekarzem, pielęgniarką, studentem medycyny, psychologii, socjologii, to właśnie kierunek dla Ciebie. Kryzys i interwencje kryzysowe w medycynie transplantacyjnej to kierunek dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu umiejętności konstruktywnego rozwiązywania kryzysów. Studia adresowane są do: personelu medycznego, psychologów, socjologów i studentów pokrewnych kierunków.

 CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Zajęcia prowadzą specjaliści medycyny transplantacyjnej, psychologii klinicznej, psychologii kryzysu i socjologii zdrowia. Nauczymy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach pracy z pacjentem przed, w trakcie i po transplantacji. Aby pomóc innym, powinniśmy najpierw umieć zrozumieć siebie, poznać swoje emocje, skonfrontować się z sobą. Oferujemy warsztaty, ćwiczenie, konwersatorium.

 JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Warsztaty, seminaria i wykłady prowadzone są wyłącznie przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie zajęć słuchacze zdobędą wiedzę, między innymi, z zakresu interwencji kryzysowej, komunikacji interpersonalnej, psychologii klinicznej, socjologii oraz medycyny transplantacyjnej. Nabędą praktyczne umiejętności komunikacji w sytuacji kryzysu, zarządzania kryzysem, rozwiązywania kryzysów, prowadzenia mediacji…    

 DODATKOWE KORZYŚCI

Ukończenie studiów daje uprawnienia do samodzielnego prowadzenia praktyki w zakresie interwencji kryzysowej.

Dyplom nie daje uprawnień psychologa

 

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW KLIKNIJ TUTAJ

1. Modele teoretyczne obrazujące stadia przebiegu kryzysu, fazy przeżywania i naturalnego rozwiązywania kryzysu

 • Typy wydarzeń krytycznych, ich specyfika właściwości, przyczyny i znaczenie dla jednostek - charakterystyka wydarzeń krytycznych, krytyczne wydarzenia a kryzysy emocjonalne - 20 godzin
 • Elementy diagnozy, nawiązania kontaktu, sposobów realizacji wyznaczonych celów (rozpoznanie i ocena kryzyu, ropoznanie i ocena stanów transkryzysowych) - 10 godzin
 • kryzysy katastroficzne - 10 godzin
 • Symulacja interwencji kryzysowej - 10 godzin

2. Zaburzenia więzi

 • Rodzaje kryzysów - diagnozowanie i pomoc - 20 godzin
 • Dziecko jako podmiot interwencji kryzysowej - 10 godzin
 • Kryzysy w związku, przemoc jako źródło kryzysu - 10 godzin
 • Kryzys suicydalny - konfrontacja ze śmiercią - 10 godzin

3. Psychoonkologia

 • Kliniczna, psychologiczna, antropologiczna, filozoficzna perspektywa śmierci i umierania - 10 godzin
 • Reakcja na niepomyślną diagnozę - elementy interwencji kryzysowej - 10 godzin
 • Przemiany postaw wobec śmierci i ich konsekwencje - 10 godzin
 • Interwencja kryzysowa w przypadku straty bliskiej osoby, coaching kryzysowy - 10 godzin

4. Interwencja kryzysowa w medycynie transplantacyjnej

 • Pojęcie choroby i niewydolności narządu - 10 godzin
 • Konfrontacja z chorobą, kryzys utraty i żałoby - 10 godzin
 • Kryzys w rodzinie jako konsekwencja niewydolności narządu - 10 godzin
 • Przeszczepienie nerki od dawcy żywego, postępowanie podczas rozmowy - 10 godzin
 • Śmierć mózgu, procedury rozmowy z rodziną dawcy narządu - 10 godzin
 • Wypalenie zawodowe wśród pracowników służby zdrowia - 10 godzin

5. Mediacje i negocjacje w interwencji kryzysowej

 • Grupa wsparcia jako forma pracy w kryzysie - 20 godzin

6. Prezentacja własnych przypadków, projektów - 20 godzin 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

Aleksandra Tomaszek

Pedagog, interwent kryzysowy, koordynator transplantacyjny. Ukończyła Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a także Wydziału Psychologii, ze specjalnością psychologii klinicznej, Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku regionalnego koordynatora do spraw transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Należy do grona ekspertów prowadzących program opieki nad żywym dawcą nerki.  Aktywnie angażuje się w program przeszczepiania nerek od żywych dawców. Jej udziałem jest również doprowadzenie do pierwszego w Polsce przeszczepienia krzyżowego  (luty 2015) i łańcuchowego (czerwiec 2015) nerek osób niespokrewnionych.

 

Katarzyna Kowal

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, pracownik naukowo-dydaktyczny  Zakładu Socjologii  Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta. Od 2013 roku pełni funkcję członka Zarządu Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz socjologii ciała ludzkiego. Autorka książki „Między altruizmem a egoizmem. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przeszczepów rodzinnych” oraz wielu artykułów naukowychi projektów badawczych z pogranicza socjologii,medycyny i etyki. Od kilkunastu lat prowadzi własne badania empiryczne nad zagadnieniem transplantacji narządów, wśród których szczególne miejsce zajmuje problem żywego dawstwa narządów oraz transplantacje kończyn i twarzy.  

 

Aleksandra Skwara

Psycholog,  trener (poziom 5 EQF – starszy trener, posiada rekomendację trenerską II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowany  coach ICC, psychoterapeuta.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Jest w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii w podejściu zintegrowanym :systemowo-psychodynamicznym. Doświadczony mediator sądowy i pozasądowy. Mediacjami zajmuje się od 1999 roku. Jest wpisana na listę stałych mediatorów  Sądu Okręgowego w Katowicach.  Prowadzi mediacje karne, rodzinne, cywilne. Wspiera organizacje w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Absolwentka wielu szkoleń z zakresu mediacji - w 2000 roku ukończyła podyplomowe studia Negocjacje i mediacje w SWPS, ukończyła dwuletnie szkolenie dla mediatorów rodzinnych zgodne ze standardami Europejskiego Forum Mediacji Rodzinnych. Mediacji uczyła się między innymi od Christophera Moore (USA), Lisy Parkinson (Wielka Brytania),  Constanzy  Marzotto (Włochy) czy Daniela  Bustelo (Hiszpania).

 

 Liliana Krzywicka

 

Ukończyła studia z psychologii i socjologii. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu, interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, a w szczególności doświadczenie pracy z ofiarami oraz sprawcami przemocy w rodzinie. Współpracuje z Wydziałem Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach, gdzie jest wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w kryzysie i po traumie".

 

 Mateusz Kowal

 

Jest psychologiem ze specjalnością psychologia kliniczna. Oznacza to, że jego  wyborem zawodowym jest pomaganie ludziom. Stany lękowe, nastroje depresyjne, kryzysy życiowe to główne obszary problemów, w których skutecznie udziela pomocy przychodzącym osobom. Wcześniej pracował z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Doświadczenie praktyczne zdobywał w Akademickim Centrum Psychoterapii  Rozwoju SWPS w Warszawie oraz w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczył w warsztatach "Przekraczanie Perspektywy Egocentrycznej - Idee Psychologii Transpersonalnej" prowadzonych przez psychologa i psychoterapeutę Wojciecha Eichelbergera.

 

CZAS TRWANIA

2 semestry (240 godzin) 

Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne : 3400 zł (płatne w ośmiu ratach po 425 zł)

Czesne dla Absolwentów GWSH (-5%): 3230 zł  (płatne w ośmiu ratach po 403,75 zł)

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji w systemie ehms do 31 lipca 2017 oraz złożyć dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2017 r.

 

Termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów opłata rejestracyjna oraz czesne podlega zwrotowi.

ZAPISY

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NT. STUDIÓW UDZIELAJĄ PRACOWNICY CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ GWSH

Romualda Węglarska - tel. (32) 3570 582, e-mail: roma.weglarska@gwsh.pl

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl 

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, należy dokonać rejestracji internetowej poprzez kliknięcie w poniższy baner:

 

REJESTRACJA NA STUDIA

 

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe  składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

 • kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu) 
 • 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm  
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
 • formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)

UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+