Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Fizjoterapia - charakterystyka kierunku

Drukuj

Celem jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia w GWSH jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów - fizjoterapeutów.

Studenci wybierający ten kierunek studiów zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • gruntownych medycznych podstaw fizjoterapii
 • stosowania w celach leczniczych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) 
 • stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak:
  - ortopedia, 
  - neurologia, 
  - reumatologia, 
  - kardiologia,
  - ginekologia i położnictwo
  .

W trakcie studiów realizowany jest obszerny program nauczania praktycznego z terapii manualnej i różnych rodzajów masażu leczniczego. 
Ponadto studenci są przygotowywani do współpracy w zespole rehabilitacyjnym z:

 • lekarzem prowadzącym,
 • lekarzami specjalistami z zakresu medycyny fizykalnej
 • całym personelem medycznym.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci GWSH kierunku Fizjoterapia przygotowani są merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. 
Zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia- do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz celach leczniczych.

Obserwowana od kilkunastu lat tendencja starzenia się społeczeństw w krajach Europy Zachodniej, jak również w Polsce powoduje stały wzrost liczby osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. 
Osoby te są zainteresowane uzyskaniem w pełni profesjonalnej pomocy nie tylko ze strony lekarza ale również wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest spośród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a obserwowalny popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są cenieni.

Wykształcenie zdobyte w ramach tego kierunku studiów umożliwia podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak:

 • szpitale o różnym profilu,
 • specjalistyczne przychodnie,
 • gabinety rehabilitacyjne,
 • zakłady przyrodolecznicze,
 • sanatoria,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
 • firmy farmaceutyczne,
 • ośrodki sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Absolwenci GWSH tego kierunku studiów mogą także, w ramach własnej działalności gospodarczej otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

 

 

PRZEDMIOTY NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język angielski 
 • Technologia informacyjna
 • W-F
 • Socjologia
 • Podstawy etyki
 • Wprowadzenie do studenckich praktyk zawodowych
 • Wprowadzenie na rynek pracy

Przedmioty podstawowe

 • Anatomia prawidłowa człowieka
 • Biologia medyczna
 • Fizjologia człowieka
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biomechanika 
 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Patologia ogólna
 • Kinezjologia

Przedmioty kierunkowe i zawodowe

 • Kształcenie ruchowe -  metodyka nauczania ruchu
 • Fizjoterapia ogólna
 • Kinezyterapia
 • Fizykoterapia
 • Masaż  leczniczy
 • Masaż leczniczy – drenaż limfatyczny
 • Terapia manualna
 • Podstawy fizjoterapii klinicznej, realizowane w blokach:
  a) Ortopedia i traumatologia
  b) Neurologia i neurochirurgia
  c) Kardiologia 
  d) Pulmonologia 
  e) Pediatria 
  f) Reumatologia
  g) Ginekologia i położnictwo 
  h) Chirurgia
  i) Geriatria 
  j) Psychiatria
  k) Intensywna terapia
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, realizowana w blokach:
  a) Ortopedia i traumatologia
  b) Neurologia i neurochirurgia
  c) Reumatologia
  d) Neurologia dziecięca
 • Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, realizowana w blokach:
  a) Kardiologia 
  b) Pulmonologia 
  c) Ginekologia i położnictwo
  d) Geriatria 
  e) Psychiatria 
  f) Chirurgia 
  g) Pediatria
   h) Onkologia i medycyna paliatywna
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Fizjoterapia w oparzeniach
 • Wady postawy ciała wrodzone i rozwojowe
 • Traumatologia tkanek miękkich narządu ruchu
 • Fizjoterapia w alloplastyce stawów
 • Degeneracja i regeneracja obwodowego układu nerwowego.
 • Neurogeneza neuroplastyczność ośrodkowego układu nerwowego

Obowiązkowe praktyki zawodowe:

 • Praktyka wdrożeniowa
 • Praktyka w pracowni kinezyterapii
 • Praktyka w pracowni fizykoterapii
 • Praktyka kliniczna

 

Program realizowany zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku Fizjoterapia określonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Światową Konfederację Fizjoterapii (WCPT).
Program spełnia wymogi uznawalności dyplomu w krajach Unii Europejskiej.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+