Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Drukuj

DLACZEGO EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA?

DLA KOGO?

Studia przeznaczone dla wszystkich, którzy podjęli lub zamierzają podjąć pracę w sferze edukacji , ale nie posiadają kwalifikacji (w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia  12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Dz U.nr 50 poz.400 z późniejszymi zmianami) uprawniających do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.  Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz Certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Absolwent kończąc 3-semestralne studia w wymiarze 350 godzin jest przygotowany do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia  12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Dz U.nr 50 poz.400 z późniejszymi zmianami 

PROGRAM STUDIÓW:

Obszar tematyczny

 

Liczba godzin

Moduł I. Systemy bezpieczeństwa w państwie

 1. Ochrona ludności i obrona cywilna.
 2. System obronności i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Prawne podstawy bezpieczeństwa.
 4. Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa.

 

 

25

25

25

25

Moduł II.  Zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych

 1. Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny.
 2. Podstawy zarządzania kryzysowego
 3. Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń, w zależności od wieku rozwojowego.
 4. Edukacja obronna społeczeństwa.

 

 

20

40

20

 

20

Moduł III. Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego

 

 1.      Elementy anatomii i fizjologii człowieka
 2.      Pierwsza pomoc
 3.      Kurs przygotowawczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy.

 

 

20

20

40

Moduł IV. Zagrożenia cywilizacyjne

 1.      Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 2.      Handel ludźmi
 3.      Zagrożenia w sieci

 

25

20

25

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne są doświadczeni metodycy i trenerzy, na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą.

 

CZAS TRWANIA

3 semestry (350 godz. wykładów w tym 150 godz. praktyk zawodowych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 • soboty: 8.00 - 15.00 
 • niedziele: 8.00 - 15.00

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

Czesne: 3600 zł(płatne w dwunastu ratach po 300zł)

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+