Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości

Drukuj

DLA KOGO?

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich typów szkół ponadpodstawowych oraz dla wszystkich, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe pozwalające na nauczanie przedmiotów: wiedza o społeczeństwie oraz podstawy przedsiębiorczości, zgodnych z podstawą programową (Rozporządzenie  MEN z dnia  12.03.2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Dz .U.nr 50 poz.400 z późniejszymi zmianami).

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Absolwent kończąc 3-semestralne studia w wymiarze 350 godzin jest przygotowany do nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczości.

Obszar tematyczny

 

Liczba godzin

 

Moduł I - Wiedza o społeczeństwie

 

 

150

a/ Podstawowe zagadnienia z socjologii

20

b/ Państwo i jego modele ustrojowe

20

c/ Demokracja i jej mechanizmy

10

d/ Ustój polityczny RP

10

e/ Myśl polityczna

10

f/ Propedeutyka prawa

20

g/ Prawa człowieka i system ich ochrony

10

h/ Integracja europejska i problemy globalizacji

30

i/ Administracja publiczna w procesie stanowienia prawa

10

i/ Podstawy geografii politycznej.

10

 

Moduł II Przedsiębiorczość

 

 

150

a/ Wybrane zagadnienia z ekonomii (mikro- i makroekonomia)

30

b/ Mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej

30

c/ Rynek pracy. Bezrobocie i jego skutki

20

d/ Zarządzanie przedsiębiorstwem i podstawy finansów przedsiębiorstw

20

e/ Państwo a gospodarka

30

f/ System podatkowy w działalności gospodarczej

20

 

Moduł III – blok wspólny (zajęcia praktyczne i warsztatowe)

 

 

50

a/ Komunikacja społeczna i interpersonalna

20

b/ Dydaktyka nauczania wos i przedsiębiorczości

20

Seminarium dyplomowe

10

 

 

SUMA godzin dydaktycznych

350

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 


CZAS TRWANIA

3 semestry (350 godz. wykładów w tym 150 godz. praktyk zawodowych)

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

Opłata rejestracyjna:  120 zł

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3600 zł (płatne w dwunastu ratach po 300zł)

  

Termin rozpoczęcia zajęć: marzec 2017

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+