Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Opiekun dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych

Drukuj

Studia Specjalizacyjne przeznaczone są dla osób pracujących i/lub chcących pracować w charakterze opiekunów dla dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 25.03.2011. do wykonywania zawodu opiekunka dziecięca jest uprawniona osoba odbyła 280 godzinne szkolenie ( w tym co najmniej 80 godzinną praktykę w zakresie sprawowania opieki nad małym dzieckiem).

DLA KOGO?

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

Blok psychopedagogiczne podstawy rozwoju

 liczba godzin

Elementy psychologii małego dziecka

15

Wychowanie małego dziecka

10

Elementy diagnostyki psychopedagogicznej

20

Blok rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 

Anatomia i fizjologia małego dziecka

20

Pielęgnacja i żywienie małego dziecka

20

Profilaktyka medyczna

20

Blok stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 

Wychowanie fizyczne z elementami korekty i rehabilitacji

40

Rozwój artystyczny dziecka

10

Zabawy muzyczne dla małych dzieci

20

Zajęcia plastyczne

20

Zajęcia techniczne

10

Literatura dziecięca

20

Blok kompetencje opiekuna dziecka

 

Status prawny zawodu

10

Etyka zawodu

10

Formalno-prawne podstawy prowadzenia własnej działalności

15

Praktyka zawodowa

80

 KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

 

CZAS TRWANIA

 

3 semestry (350 godz. wykładów w tym 150 godz. praktyk zawodowych)

 

Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:

 

  • soboty: 8.00 - 15.00 
  • niedziele: 8.00 - 15.00

 

OPŁATY

 

Opłata rejestracyjna:  120 zł

 

Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł

 

Czesne: 3600 zł  (płatne w dwunastu ratach po 300zł)

 

 

 

Termin rozpoczęcia zajęć:  luty 2017

 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona.

 

 

 

 

 

REJESTRACJA NA STUDIA 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+