Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

WPISOWE

0zł

do 14 listopada

Rekrutacja - dokumenty

Drukuj

Wymagane dokumenty przy rekrutacji na studia

 • dwa dowodowe zdjęcia
 • świadectwo dojrzałości - oryginał i kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie oraz badania sanitarno - epidemiologiczne 
  (dotyczy tylko kandydatów na studia na kierunki medyczne)
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Fizjoterapia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Kosmetologia
  wzór zaświadczeń dla kierunku studiów Pielęgniarstwo
  - zaświadczenie o przebytym szczepieniu lub kserokopia książeczki szczepień z dawkami na WZW typu B - Kandydaci, którzy nie są w posiadaniu powyższych dokumentów w momencie rekrutacji, proszeni są o ich dostarczenie w terminie do 30 listopada 2017 r. do Biura Obsługi Studentów.
 • dowody wpłat - na numer konta wygenerowany podczas rejestracji
  - opłata rejestracyjna 150zł
  - opłata wpisowa (poza okresem promocyjnym) 
 • dodatkowo kandydaci na studia II-go stopnia, czyli magisterskie składają odpis 
  dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z jego kserokopią

Pełna treść Zarządzenia Rektora GWSH dotycząca organizacji rekrutacji na studia dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+