Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Drukuj

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 

Umowa uczestnictwa w projekcie pn. "GWSH - szansą na przyszłość" wzór

Regulamin Projektu pn. "GWSH - szansą na przyszłość"
(załącznik nr 1 do umowy uczestnictwa w Projekcie)

Formularz zgłoszeniowy
załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu

 

Zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie Studentów prosimy o:
1. Zapoznanie się z Regulaminem Projektu oraz wzorem umowy uczestnictwa w projekcie.
2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Jednocześnie przypominamy, że o ostatecznym zakwalifikowaniu studenta do danej ścieżki wsparcia po spełnieniu kryteriów formalnych i fakultatywnych określonych Regulaminem decydują testy zawodowe i kompetencyjne ex ante.

4. Dostarczenie wypełnionych dokumentów do Biura Projektu osobiście (pokój A114) lub korespondencyjnie
bądź przesłanie na adres e-mail: prk1@gwsh.pl

 

Rektuacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym.

 

Osoby do kontaktu:


Sylwia Grządziel - Koordynator projektu: +48 723 868 0703

Izabela Markiewicz-Halemba - Koordynator Biura Projektów Rozwojowych: 32 357 06 32

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+