Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Drukuj

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM?

Atutem każdej kadry kierowniczej jest wiedza na temat skutecznego zarządzania zespołem pracowników. Ważne jest więc, aby nie tylko radziła sobie ona z planowaniem pracy, rozwiązywaniem problemów w grupie, ale też wiedziała, w jaki sposób zmotywować i zaangażować swojego pracownika do pracy oraz jak z nim rozmawiać.

DLA KOGO?

Szkolenie adresujemy przede wszystkim do:

 • kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla,
 • osób kierujących zespołami
 • prezesów i członków zarządów

A także wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę m.in. z zakresu:

 • kierowania zespołem pracowników,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • wyznaczania celów i delegowania zadań.

CO MOGĘ OSIĄGNĄĆ?

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom sprawdzonych, najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem. A także:

 • wzmocnienie kompetencji interpersonalnych osób zarządzających pracownikami,
 • dowiedzenie się, w jakie sposób podnieść efektywność zarządzania dzięki użyciu odpowiednich, dedykowanych do tego celów,
 • poznanie zasad skutecznej komunikacji w zespole,

JAKIE KWALIFIKACJE ZDOBĘDĘ?

 • Umiejętność udzielania w sposób kompetentny informacji zwrotnej pracownikom.
 • Zdolność skutecznej komunikacji w zespole pracowniczym.
 • Umiejętność wzmacniania zaangażowania pracowników.

SKRÓCONY PROGRAM KURSU:

 1. Kultura w organizacji – menedżer liderem integracji i spoiwem jedności organizacyjnej
 2. Komunikacja jako fundamentalne narzędzie pracy menedżera
 3. Wiązka ról kierowniczych
 4. Kierowanie zespołem
 5. Delegowanie jako metoda podnoszenia efektywności menedżerskiej
 6. Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie rozwoju i kontroli
 7. Przywództwo w organizacji
 8. Przywództwo a motywowanie i angażowanie pracowników do efektywnej pracy

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z SZCZEGÓŁOWYM PROGRAMEM, KLIKNIJ TUTAJ

 

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

Dariusz Kosiorek - wykładowca, trener i konsultant oraz praktyk zarządzania. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia MBA w Akademii L. Koźmińskiego, studia podyplomowe z Nowoczesnego Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz studia z Coachingu Międzynarodowego w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego. Opiekun studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ekspert ds. metodologii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz autor publikacji poświęconych Opracowaniu i Upowszechnieniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych.


 

Tomasz Nowicki - Certyfikowany Trener Biznesu (poziom 5 EQF), Coach (Practitioner Coach Diploma International Institute of Coaching & Mentoring), praktyk sprzedaży. Doświadczenie zdobywał w bankowości, gdzie przez lata zajmował się obsługą klienta, aktywną sprzedażą usług bankowych, pozyskiwaniem klientów z segmentu korporacyjnego. Od lat prowadzi działalność szkoleniowo – konsultingową wdrażając projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie efektywności sprzedaży struktur handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach z organizacji i planowania czasu pracy, obsługi klienta, autoprezentacji, wystąpień publicznych, coachingu pracowniczego, zarządzania zespołem handlowym, controllingu sprzedaży, myślenia systemowego, Mind Mappingu.

 

Maciej Westerowski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku zarządzanie i marketing. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo – usługowej, kilkuletnie doświadczenie w koordynacji sprzedaży i marketingu firmy produkcyjnej, certyfikowany coach metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling.  Ukończył kursy coachingu wg standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych, członek zarządu i instruktor Polskiego Klubu Alpejskiego, przewodnik górski, organizator eventów, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Współtwórca cyklicznych darmowych warsztatów marketingowych „Interaktywne Czwartki”.


CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 13-14.10.2016 r., godz. 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek A GWSH, ul. Harcerzy Września 3

Koszt uczestnictwa: 760 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

INFORMACJE I ZAPISY: Magdalena Baron, Katarzyna Westerowska
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 728 230, 696 721 366, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+