Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lehnert-Schroth

Drukuj

Podstawy teoretyczne i praktyczne trójpłaszczyznowej korekcji skolioz wg. metody Lehnert-Schroth

Terapia Lehnert-Schroth jest metodą szeroko stosowaną w krajach zachodnich i godną polecenia ze względu na wieloaspektowe podejście do zagadnień korekcji skolioz. Uczestnikom kursu zostanie przekazana m.in. wiedza teoretyczna dotycząca metody oryginalnego sposobu badania, korekcji ustawienia miednicy, barków, terapii w odpowiednio dobranej pozycji, której nieodłącznym elementem jest tzw. "obrotowo-kątowy" system oddychania i trójpłaszczyznowa korekcja skolioz. Terapia Lehnert-Schroth ma również zastosowanie w nieskoliotycznych wadach postawy m.in. w ch. Scheuermanna.

 

 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku).

 

RAMOWY PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne:

 1. Teoretyczne podstawy metody Lehnert-Schroth, klasyfikacja skolioz
 2. Patogeneza, patomechanizm skolioz, skoliotyczny narząd ruchu, badanie  i dokumentacja, nomenklatura wg. Schroth
 3. Obraz kliniczny skoliozy, bloki, kliny, skoliotyczna torsja kręgosłupa
 4. Korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 3 – łukowej
 5. Korekcja miednicy i kręgosłupa skoliozy 4 - łukowej
 6. „Obrotowy” system oddychania w skoliozie
 7. Nieskoliotyczne wady postawy i ich korekcja, wady wrodzone
 8. Organizacja ćwiczeń: indywidualne, stacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych

Zajęcia praktyczne:

 1. Korekcja skoliozy 3 – łukowej
 2. Korekcja skoliozy 4 – łukowej
 3. Terapeutyczne chwyty pomocnicze
 4. „Cylinder mięśniowy”, „obrotowy” system oddychania w skoliozie
 5. Terapia w nieskoliotycznych wadach postawy, chorobie Scheuermanna

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 mgr Jolanta Nowicka- Fizjoterapeutka (asystentka Pani dr Barbary Gołębiowskiej)

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz studiów podyplomowych – zarządzanie placówkami służby zdrowia w Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Ukończyła wiele kursów w Polsce i za granicą  m in.  Kurs podstawowy koncepcji PNF, Trójwymiarowa korekcja skolioz systemem Lehnert – Schroth, Neuromobilizacja  wg. D. Butlera, Manual therapy on Mechanical examination, Mobilisation and Manipulation of the Spine, Peripheral Joints and the Nervous System. Od lat 90-tych związana ze Szpitalem Klinicznym w Zabrzu  jako kierownik pracowni rehabilitacji. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, ćwiczeń i zajęć dydaktycznych m. in. w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu a także w Prywatnym Policealnym Studium „Cenzus” w Katowicach. Prowadzi także zajęcia praktyczne na terenie Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu na oddziałach Neurologii, Pediatrii i Chirurgii.

 

CZAS TRWANIA: 3 dni, 27 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:  16-18.02.2018 r.  UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA 22-24.06.2018 r.

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  9.00-17.00                  

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 200 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE : uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl 

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+