Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia manualna techniką poizometrycznej relaksacji mięśni

Drukuj

Poizometryczna relaksacja mięśni należy do jednej z najważniejszych technik mobilizacyjnych, w której wykorzystuje się zjawiska pobudzania i hamowania mięśniowego (K. Lewit). Jest ona niezastąpiona w rozluźnianiu przykurczeń mięśniowych szczególnie  ze współistnieniem punktów spustowych (TrPs). Terapia ta służy nie tylko rozluźnianiu mięśniowo-powięziowemu ale ma zastosowanie w mobilizacji stawów.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

RAMOWY PROGRAM:

Część teoretyczna:

  1. zaburzenia statyki
  2. przyczyny i skutki nierównowagi mięśniowej
  3. mięśnie toniczne i fazowe
  4. poizometryczna relaksacja mięśni – technika wykonywania
  5. wskazania i przeciwskazania do terapii

Część praktyczna:

  1. PIR mięśni tonicznych i ich przyczepów : szyi i karku, obręczy barkowej, klatki piersiowej, obręczy biodrowej, kończyny dolnej, więzadeł miednicy, grzbietu
  2. punkty spustowe (TrPs) mięśni i ich przyczepów
  3. punkty maksymalnej bolesności
  4. ćwiczenia zwiększające siłę mięśni fazowych
  5. terapia w wybranych przypadkach klinicznych techniką PIR

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji. Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

CZAS TRWANIA: 3 dni, 22 h szkoleniowe

NAJBLIŻSZY TERMIN: 05-07.05.2017r.

GODZINY REALIZACJI: 05-06.05.2017: 9.00-16.30, 07.05.2017: 9.00-13.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+