Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT II

Drukuj

REKOMENDACJA
Kurs bazuje na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych (International Federation of Orthopedic Manipulative Therapist - IFOMT). Federacja ta spełnia m in. warunki Europejskiej Federacji Akademii Szkół Terapeutów Manualnych (European Federation of Academies for Manual Therapy - EFAMT). W Niemczech kursy prowadzone są przez IFK - Związek Fizjoterapeutów Sektora Prywatnego, który opiera się na systemie norweskim. Obecnie nadzorowane są przez przewodzącego organizacji DEFAMT Alfa Anso Brokmeier, który już od 1984 r. prowadził kursy w kooperacji z norweskimi nauczycielami i współtwórcami TM (Odd Hagen), uzyskując pełne poparcie komitetu IFOMT. Istotne znaczenie dla kursu ma współpraca z kierownikiem kursów IFK w Bochum Torstenem Krystant. 

ODBIORCY KURSU 
Warunkiem udziału w kursie jest zdany egzamin kursu MT I.


KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA
STANISŁAW LEGOCKI
 - fizjoterapeuta pracujący w Josefs Hospital Dortmund oraz w Ośrodku Szkolenia Kadry Olimpijskiej Niemiec (Olympia Stützpunkt Dortmund). W 1994 ukończył Studium Fizjoterapii (Westfalenschulen) w Dortmundzie. 
W kolejnych latach uczestniczył w kursach terapii manualnej, zdając egzamin międzynarodowy w 2001r. Ponadto odbył kursy z zakresu terapii kranio-sakralnej prowadzonych przez Niemiecką Akademię Medycyny Osteopatycznej (Deutsche Akademie für Osteopatische Medizin e.V. ). W trakcie swojej edukacji i pracy zdobywał cenne doświadczenia z zakresu terapii funkcjonalnej i różnorodnych technik i metod stosowanych w terapii. Na uwagę zasługuje jego doświadczenie w sporcie walki (tytułu MP w latach 1988, 1989 oraz jako uczestnik M| w kategorii Open 
w 1991r.). Stanisław Legocki jest dyplomowanym trenerem Karate Kyokushin


MT - etap II (kurs doskonalący)
Kurs poszerzający obejmuje teorię i praktykę technik rozpoznania klinicznego oraz szybkiej mobilizacji, integruje badania naukowe z różnych dziedzin ("evidence based practice") np. biomechanika - radiologia - psychologia - patofizjologia (mechanizmy bólu, schorzenia przewlekłe). Wiodącym tematem kursu jest łączenie informacji płynących z wszystkich układów (min. nerwowy, mięśniowy) w łańcuchy funkcjonalne. Rozpatrywany jest także wpływ układu wegetatywnego na funkcje i powstawanie dysfunkcji.
Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem praktycznym.

Level B Terapia Manualna (MT II) NOMT

Moduł I Kursu MT II: Dysfunkcje Piersiowego Odcinka kręgosłupa

Moduł II Kursu MT II LPD I: Dysfunkcje Lędzwiowego Odcinka Kręgosłupa i kończyny dolnej

Moduł III Kursu MT II LPD II: Dysfunkcje Kompleksu Miedniczno - Udowego i kończyny dolnej

Moduł IV Kursu MT II: Dysfunkcje Przejścia odcinka Szyjno - Piersiowego Kręgosłupa i kończyny górnej

Moduł V Kursu MT II: Dysfunkcje Szyjno - Czaszkowe 

Moduł VI Kursu MT II: Repetytorium 

KOSZT KURSU:
1050 zł za moduł 
WPŁATA W FORMIE ZALICZKI

Grupa 3 MT II - start listopad 2013

21-24.05.2014 - kod kursu K12/14

05-08.11.2014 - kod kursu K13/14

06-09.05.2015 - Moduł IV Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej kod kursu K14/15

04-07.11.2015 - Moduł V Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa K28/15

20-23.04.2016 - Moduł VI Repetytorium K19/16

GRUPA 2 MT II - start kwiecień 2012 

23-26.04.2014 - kod kursu K14/14

22-25.10.2014 - kod kursu K15/14

Grupa IV MT II - start kwiecień 2015

22-25.04.2015 - Moduł I Dysfunkcje Piersiowego odcinka kręgosłupa K09/15

21-24.10.2015 - Modul II Dysfunkcje Lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej K26/15

13-16.04.2016 - Moduł III Dysfunkcje Kompleksu Miedniczno - Udowego i kończyny dolnej

09-12.11.2016 - Moduł IV Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej

26-29.04.2017 - Moduł V Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa K17/17

15-18.11.2017 - Moduł VI Repetytorium K48/17

Grupa V MT II - start kwiecień 2016 - NOWA GRUPA!

06-09.04.2016 - Moduł I Dysfunkcje Piersiowego odcinka kręgosłupa

26-29.10.2016 - Modul II Dysfunkcje Lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej

19-22.04.2017 - Moduł III Dysfunkcje Kompleksu Miedniczno - Udowego i kończyny dolnej K15/17

08-11.11.2017 - Moduł IV Dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa i kończyny górnej K49/17

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+