Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Terapia manualna wg standardu IFOMT MT I

Drukuj

REKOMENDACJA
Kurs bazuje na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Ortopedycznych i Manualnych (International Federation of Orthopedic Manipulative Therapist - IFOMT). Federacja ta spełnia m in. warunki Europejskiej Federacji Akademii Szkół Terapeutów Manualnych (European Federation of Academies for Manual Therapy - EFAMT). W Niemczech kursy prowadzone są przez IFK - Związek Fizjoterapeutów Sektora Prywatnego, który opiera się na systemie norweskim. Obecnie nadzorowane są przez przewodzącego organizacji DEFAMT Alfa Anso Brokmeier, który już od 1984 r. prowadził kursy w kooperacji z norweskimi nauczycielami i współtwórcami TM (Odd Hagen), uzyskując pełne poparcie komitetu IFOMT. Istotne znaczenie dla kursu ma współpraca z kierownikiem kursów IFK w Bochum Torstenem Krystant. 

ODBIORCY KURSU 
Fizjoterapeuci, lekarze, studenci fizjoterapii (od 3 roku studiów)

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA
STANISŁAW LEGOCKI
 - fizjoterapeuta pracujący w Josefs Hospital Dortmund oraz w Ośrodku Szkolenia Kadry Olimpijskiej Niemiec (Olympia Stützpunkt Dortmund). W 1994 ukończył Studium Fizjoterapii (Westfalenschulen) w Dortmundzie. 
W kolejnych latach uczestniczył w kursach terapii manualnej, zdając egzamin międzynarodowy w 2001r. Ponadto odbył kursy z zakresu terapii kranio-sakralnej prowadzonych przez Niemiecką Akademię Medycyny Osteopatycznej (Deutsche Akademie für Osteopatische Medizin e.V. ). W trakcie swojej edukacji i pracy zdobywał cenne doświadczenia z zakresu terapii funkcjonalnej i różnorodnych technik i metod stosowanych w terapii. Na uwagę zasługuje jego doświadczenie w sporcie walki (tytułu MP w latach 1988, 1989 oraz jako uczestnik M| w kategorii Open 
w 1991r.). Stanisław Legocki jest dyplomowanym trenerem Karate Kyokushin


PRZEBIEG SZKOLENIA 

Zajęcia praktyczne i teoretyczne łączą w sobie podstawy kliniczne z perspektywy terapii manualnej. Uczestnik dostaje informacje: jak wykonać badanie, skonstruować plan leczenia, jak zastosować pasywne i aktywne techniki terapeutyczne. Podstawy zajęć teoretycznych obejmują następujący zakres: anatomia funkcjonalna, fizjologia mięśni, neurologia, biomechanika i diagnostyka RTG. Diagnozowanie i leczenie zaburzeń funkcjonalnych w układzie ruchu, które są przyczyną zmian w strukturach mięśniowych, nerwowych albo stawowych, są najpierw omawiane teoretycznie i demonstrowane, następnie ćwiczone praktycznie. Ważnym elementem całego szkolenia jest również zaliczenie tzw. "godzin klinicznych" czyli zajęć praktycznych. 

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

MT I - etap I (kurs podstawowy) 

Składa się z 10 czterodniowych kursów (10 x 34 godziny) zawierających wiadomości z zakresu podstaw terapii manualnej, anatomii funkcjonalnej oraz psychosomatyki. Praktyczna część szkolenia obejmuje umiejętność selektywnego badania pacjenta (wg. najnowszych standardów Clinical Reasoning), terapii pasywnych, mięśniowych technik mobilizacyjnych kończyn i kręgosłupa oraz technik manipulacyjnych:
Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym oraz praktycznym obejmującym zakres całego szkolenia. Aby ukończyć kurs należy przepracować 60 godzin klinicznych (w ramach zorganizowanych warsztatów) oraz przygotować rozpoznanie kliniczne wybranego pacjenta.

MT - etap II (kurs doskonalący) 

Warunkiem udziału w kursie jest zdany egzamin kursu MT I. Kurs rozwijający obejmuje teorię i praktykę technik rozpoznania klinicznego oraz szybkiej mobilizacji, integruje badania naukowe z różnych dziedzin ("evidence based practice") np. biomechanika - radiologia - psychologia - patofizjologia (mechanizmy bólu, schorzenia przewlekłe). Wiodącym tematem kursu jest zintegrowane myślenie o układzie (min. nerwowym, mięśniowym) w łańcuchach funkcjonalnych. Rozpatrywany jest także wpływ układu wegetatywnego na funkcje i powstawanie dysfunkcji.
Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem praktycznym. 

Wymagania: 
Oddanie pracy na wybrany temat związany z terapia manualna
Zaliczenie min 180 godz. klinicznych (MT I i MT II razem)

Poziom A (MT I)

10 kursów czterodniowych:
EB, E2, KI, KII, E3, EM, KIII, KIV, KM, Egzamin (Teoria/Praktyka) = 340 godz.
60 godz. Klinicznych (Kursy praktyczne, Superwizja, Regionalne grupy MT)

Warunki otrzymania Certyfikatu MT I:
Zdany Egzamin
Minimum 60 godz. praktycznych
Oddanie Rozpoznania wybranego pacjenta według wymogów MT

Certyfikat umożliwia branie udziału w Kursach Poziom B (MT II ,OMT)

Kurs EB = Kończyny Basis
Historia TM
Podstawy terapii manualnej 
Rozpoznanie w ramach TM jako fundament terapii manualnej (clinical reasoning).
Funkcjonalna anatomia, zrozumienie psychosocjalnego modelu myślenia terapeutycznego, (anatomia palpacyjna (in vivo)
Badanie wszystkich stawów kończyn oraz staw temporo-mandibularis.
Dokumentacja rozpoznania EB (Basis) 

Kurs E II = Techniki mobilizacyjne wszystkich stawów kończyn 
Zrozumienie fenomenu bólu, jak i schematy bólowe w ramach TM
Teorie tłumaczące zjawisko "referred pein"
Kryteria planowania terapii.
Techniki mobilizacyjne jednowymiarowe wszystkich stawów kończyn oraz stawu temporo-mandibularis

Moduł III - K I ( kręgosłup)
Teoria: anatomia, biomechanika stawów kręgosłupa, żeber, rozpoznanie ogólne, dokumentacja rozpoznania
Praktyka: palpacja, badanie stawów międzykręgowych od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych i spojenia łonowego 

Moduł IV - K II ( kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., podstawy neurologii (fizjologia, funkcje, podstawy badania)
Praktyka: jednowymiarowe techniki mobilizacyjne w rejonie stawów kręgosłupa od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych. 
Metody ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik mobilizacyjnych.

Moduł V - E III ( kończyny)
Teoria: Staw temporo-mandibularis, tkanka łączna (fizjologia, rola), wpływ faktorów psycho-socjalnych na dysfunkcje narządu ruchu
Praktyka: trójwymiarowe techniki mobilizacyjne kończyn, techniki szybkiej mobilizacji stawów kończyn.
Moduł VI - EM ( kończyny-mięśnie)
Teoria: układ mięśniowy (fizjologia i funkcja),
Metody badania długości mięsni.
Praktyka: techniki mobilizacji stawów kończyn za pomocą mięśni. Selektywna diagnostyka mięśni kończyn.
Terapia struktur mięśniowych w rejonie kończyn (powiezie, tonus, kontrola motoryczna)

Moduł VII - K III ( kręgosłup)
Teoria: anatomia i biomechanika stawów szczytowo obrotowych (C0-C1, C1-C2), podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe, peryferyjne, centralne. 
Praktyka: testy bezpieczeństwa w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa, trójwymiarowe badanie stawów międzykręgowych.
Dyferencja struktur i funkcji (dysk, stawy ZAP, struktury więzadłowe)

Moduł VIII - K IV ( kręgosłup)
Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., problemy w rejonie nerwów obwodowych. Ból głowy pochodzenia szyjnego.
Metody trójpłaszczyznowego ryglowania kręgosłupa. 
Praktyka: trójpłaszczyznowe techniki mobilizacyjne, mobilizacja stawów szczytowo-obrotowych.

Moduł IX - KM ( kręgosłup-mięśnie)
Teoria: Anatomia mięśni tułowia. Wpływ schematów ruchowych na funkcje, nowe drogi stabilizacji lokalnej na podstawie najnowszych badań klinicznych.
Praktyka: techniki mobilizacji stawów międzykręgowych przy użyciu mięśni (muscle energie technics).
Techniki stabilizacji lokalnej.

Moduł X -kurs egzaminacyjny
Powtórka materiału
Egzamin pisemny (2 godz. 3 pytania wybrane z całego materiału)
Egzamin praktyczny (wylosowanie 2 zadania praktyczne z zakresu kończyn i kręgosłupa)

CENA 
Cena modułu 1050 zł (MT I)

WPŁATA W FORMIE ZALICZKI

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

EDYCJA 12 (Grupa 7 GWSH), START MARZEC 2013
    Moduł EIII 7-10.05.2014
    Moduł EM 3-6.09.2014
    Moduł KIII 3-6.12.2014
    Moduł KIV 04-07.03.2015- K05/15
    Moduł KM 10-13.06.2015- K16/15
    Moduł Egz. 30.09-03.10.2015- K22/15

 EDYCJA 13 (Grupa 8 GWSH), START WRZESIEŃ 2013
    Moduł E III 10-13.12.2014
    Moduł EM 11-14.03.2015- K06/15
    Moduł KIII 17-20.06.2015- K17/15
    Moduł KIV 23-26.09.2015- K21/15
    Moduł KM 02-05.12.2015- K31/15
    Moduł Egz. 02-05.03.2016- K5/16

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+