Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych (kręcz szyi i opcjonalnie: uszkodzenie splotu ramiennego, rozszczep kręgosłupa, wybrane zespoły genetyczne)

Drukuj

Kurs przeznaczony dla fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, lekarzy (specjalistów rehabilitacji medycznej) oraz studentów (od 5 semestru fizjoterapii).

Od osób przystępujących do warsztatów praktycznych wymagamy ukończenia wcześniej jednego ze szkoleń:
- Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi
- Fizjoterapia Dziecka Ryzyka

CEL SZKOLENIA:

Warsztaty mają na celu pogłębienie i przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:
- analizy i diagnozowania jednostek chorobowych takich jak: kręcz szyi, przepuklina oponowo-rdzeniowa, rozszczep kręgosłupa, uszkodzenie splotu ramiennego, zespoły genetyczne
- ciekawych rozwiązań terapeutycznych w ramach szeroko rozumianej koncepcji neurorozwojowej
- opracowania propozycji terapeutycznych dla pacjentów z w/w dysfunkcjami

Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację szkolenia nt: „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.

PROGRAM: 

1. Etiologia różnych rodzajów kręczu szyi
2. Skutki lokalne i globalne asymetrycznego ustawienia głowy wynikające z kręczu szyi
3. Podstawy diagnostyczne dzieci z różnymi rodzajami kręczu szyi - praca na modelach terapeutycznych, na sobie, na pacjencie
4. Podstawy terapeutyczne - schemat postępowania usprawniającego w przypadku dzieci z różnymi rodzajami kręczu szyi
5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii stosowanej u dzieci z kręczem szyi
6. Patogeneza uszkodzeń splotu ramiennego
7. Typy uszkodzenia splotu ramiennego
8. Podstawy diagnostyczne dziecka z uszkodzeniem splotu ramiennego
9. Demonstracja pracy z dzieckiem z uszkodzonym splotem ramiennym - demonstracja pracy z dzieckiem lub video
10. Skutki lokalne i globalne uszkodzenia splotu ramiennego
11. Algorytm postępowania fizjoterapeutycznego, neurochirurgicznego oraz ortopedycznego w poszczególnych okresach zdrowienia (analiza przypadku w oparciu o filmy)
12. Patogeneza i rodzaje stanów dysraficznych rdzenia
13. Skutki neurologiczne – obwodowe i ośrodkowe oraz ortopedyczne – przykurcze i deformacje
14. Algorytm postępowania w przypadku przepukliny oponowo – rdzeniowej - demonstracja filmu o przebiegu usprawniania i zastosowanym zaopatrzeniu ortopedycznym
15. Efekty kompleksowego postępowania u dzieci z wybranymi zespołami genetycznymi
16. Filmy lub opcjonalnie demonstracja pracy z dzieckiem z wybranym zespołem genetycznym

KADRA DYDAKTYCZNO - SZKOLENIOWA

doc. dr n.k.f. Małgorzata Matyja Specjalista rehabilitacji II stopnia, psycholog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, absolwentka kursu Sl (Integracji Sensomotorycznej), pracownik naukowy, autorka wielu publikacji z zakresu fizjoterapii, w tym podręcznika wydanego przez Śląską Akademię Medyczną -"Podstawy usprawniania neurorozwojowego wg Berty i Karela" (1997, 1998) i przez AWF w Katowicach w 2005. 
W 2005 ukazał się również podręcznik "Edukacja sensomotoryczna niemowląt".
Wieloletni staż pracy z dziećmi. Prowadzi samodzielnie szkolenia warsztatowe, lider i asystent wielu kursów NDT-Bobath, czynny uczestnik szeregu konferencji, liczne staże zagraniczne Szwajcaria, Austria. Niemcy. Współorganizatorka pierwszego kursu NDT-Bobath prowadzonego w języku polskim (1995) oraz w kolejnych latach 1997-2001.

dr n. k. f. Anna Gogola Pracownik naukowy Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii na AWF Katowice. Terapeuta neurorozwojowy, absolwentka kursów z zakresu fizjoterapii pediatrycznej między innymi kursu NDT Bobath – podstawowego oraz Baby, Integracji Sensomotorycznej, Psychomotoryki oraz ogólnych kursów z zakresu fizjoterapii – Kinesiology taping, Neurodynamiki, Bobath dla dorosłych. Współautor i realizator projektu Studiów Podyplomowych pt „Nerorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego” oraz instruktor szkoleń z zakresu diagnozy oraz terapii neurorozwojowej dla fizjoterapeutów i lekarzy. Autorka licznych publikacji z zakresu fizjoterapii pediatrycznej.

CZAS TRWANIA: 2 dni, 16 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN: 24-25.11.2017 r. - brak wolnych miejsc - tylko LISTA REZERWOWA

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: 9.00-16.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 690 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+