Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Neuromobilizacja obwodowego układu nerwowego

Drukuj

Kurs obejmuje  nauczanie  diagnozowania obwodowego układu nerwowego oraz technik służących jego mobilizacji.  Na zajęciach omawiane  i analizowane będą różne przypadki klinicznej patologii obwodowego systemu nerwowego. Nabyte podczas kursu umiejętności pozwolą na natychmiastowe wdrożenie poznanych technik do swojej codziennej praktyki zawodowej.

WYAGANIA KWALIFIKACYJNE:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (technik, licencjat, magister) oraz studentów fizjoterapii (od 3 roku studiów).

 

 RAMOWY PROGRAM:
 

Część teoretyczna:

 1. funkcjonalna anatomia i fizjologia systemu nerwowego
  -   obwodowy system nerwowy
  -   centralny system nerwowy
  -   system wegetatywny
 2. patofizjologia systemu nerwowego
 3. kliniczna neurobiomechanika

Część praktyczna:

 1. Testy napięciowe nerwów, kończyny górnej
  -  dla nerwu pośrodkowego (ULTT1)
  -  dla nerwu promieniowego (ULTT2) i jego warianty
  -  dla nerwu łokciowego (ULTT3)
 2. Najczęściej stosowane testy funkcjonalne, testy neurodynamiczne
 3. Badanie obwodowego układu nerwowego
  -   miejsca palpacji nerwów
 4. Testy napięciowe kończyny dolnej
 5. Test SLR „Straight leg raising” i jego warianty
 6. Test PNF „Passive Neck Flektion” i jego warianty
 7. Test PKB „Prone Knee Bend” i jego warianty
 8. Test LTT1 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw piszczelowy
 9. Test LTT2 - trakt nerwu kulszowego z dominantą na nerw strzałkowy
 10. Slump test i jego warianty
 11. Mobilizacja traktów nerwów obwodowych dla kończyny górnej i dolnej
 12. Mobilizacja układu wegetatywnego
 13. Atoneuromobilizacja
 14. Wskazania i przeciwskazania (względne, bezwzględne do neuromibilizacji)
 15. Kasyfikacja uszkodzeń nerwów
 16. „Laboratorium” – analiza przypadków klinicznych w patologii nerwów obwodowych

KADRA DYDAKTYCZNO SZKOLENIOWA

dr  Barbara Gołębiowska - specjalista II stopnia rehabilitacji.

Posiadane wieloletnie doświadczenie zawodowe w zamkniętych i otwartych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Wykładowca z 25 – letnim stażem w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu, a od 2006r. pracownik naukowy-dydaktyczny w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Posiada wiele przebytych szkoleń w kraju i poza jego granicami m.in. Wiedeń - Centrum Rehabilitacji, Lipsk - Uniwersytecka Klinika Ortopedyczna (skoliozy), Moguncja – szkolenie w ramach programu Unii Europejskiej „Leonardo da Vinci”. Przebyte wieloetapowe szkolenie w zakresie leczenia zachowawczego i profilaktyki chorób i urazów kręgosłupa zakończone uzyskaniem certyfikatu pod patronatem Międzynarodowej Akademii Chirurgów Kręgosłupa i Spondyliatrów /CIOMS WHO UNESCO WROCŁAW-GENEWA/ Klinika Spondyliatrii. Autorka podręcznika „Radiologia dla Fizjoterapeuty” wydanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w 2012r. oraz wielu publikacji z zakresu fizjoterapii w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 mgr Jolanta Nowicka- Fizjoterapeutka (asystentka Pani dr Barbary Gołębiowskiej)

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku rehabilitacja ruchowa oraz studiów podyplomowych – zarządzanie placówkami służby zdrowia w Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Ukończyła wiele kursów w Polsce i za granicą  m in.  Kurs podstawowy koncepcji PNF, Trójwymiarowa korekcja skolioz systemem Lehnert – Schroth, Neuromobilizacja  wg. D. Butlera, Manual therapy on Mechanical examination, Mobilisation and Manipulation of the Spine, Peripheral Joints and the Nervous System. Od lat 90-tych związana ze Szpitalem Klinicznym w Zabrzu  jako kierownik pracowni rehabilitacji. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, ćwiczeń i zajęć dydaktycznych m. in. w Medycznym Studium Zawodowym w Zabrzu a także w Prywatnym Policealnym Studium „Cenzus” w Katowicach. Prowadzi także zajęcia praktyczne na terenie Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu na oddziałach Neurologii, Pediatrii i Chirurgii.

 

CZAS TRWANIA: 2 dni, 20 h szkoleniowych

NAJBLIŻSZY TERMIN:     28-29.04.2018

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:     9.00 - 17.00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 000 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy, obuwie zmienne, ręcznik na leżankę.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+