Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Koncepcja Halliwick - kurs podstawowy

Drukuj

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia uczestniczenia w aktywnościach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi i/lub w uczeniu się (IHA 2000).

Koncepcja stosowana jest w wielu krajach na całym świecie i jest szczególnie ceniona przez terapeutów, jako jedna z form wielokompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych z uszkodzeniami pochodzenia neurologicznego, chorych z zaburzeniami słuchu i wzroku, oraz z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu i uczeniu się.

10-cio punktowy program  koncepcji Halliwick stanowi podstawę nauczania niezależnego poruszania się w wodzie i pływania dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na rodzaj i stopień ich niepełnosprawności. Stosowany może być z powodzeniem przy prowadzeniu zajęć z maluchami do 4 roku życia jak i w nauce dzieci, młodzieży i dorosłych.

DLA KOGO:

Jest to kurs specjalistyczny z zakresu nauki pływania wg zasad Koncepcji Halliwick zorganizowany zgodnie z przepisami Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (International Halliwick Association, Londyn). Przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, a także pedagogów specjalnych, instruktorów pływania pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwości prowadzenia zajęć w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo - rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach lub uszkodzeniach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Uczestnik powinien być oswojony ze środowiskiem wodnym i wykazać się pływaniem na poziomie rekreacyjnym oraz umiejętnością zanurkowania.

CEL KURSU:

Posiadanie wiedzy i praktyki w zakresie metodyki nauczania osób ze specjalnymi potrzebami być jak najbardziej niezależnym i świadomym swoich ruchów w wodzie

KADRA DYDAKTYCZNO- SZKOLENIOWA:

mgr Krzysztof Miłkowski –Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Lecturer), Instruktor/Terapeuta Watsu (WABA Rec.), Terapeuta Halliwick, Terapeuta Bad Ragaz Ring Method, Dyplomowany Terapeuta PNF, na co dzień pracujący w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli z osobami niepełnosprawnymi, głównie z uszkodzeniami i zaburzeniami neurologicznymi. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem i wspomaganiem rozwoju z wykorzystaniem środowiska wodnego.

PROGRAM KURSU:

Zajęcia teoretyczne (15,5 godziny)

 1. Historia i filozofia Koncepcji Halliwick, pomoce wypornościowe
 2. 10-cio Punktowy Program Koncepcji Halliwick
 3. Kontrola oddychania
 4. Właściwości środowiska wodnego – fizyka wody
 5. Bezpieczeństwo na basenie
 6. Porozumiewanie się z osobami niepełnosprawnymi
 7. Testy na odznaki, sprawdzanie i zapisywanie postępów
 8. Zabawy i praca w grupie
 9. Nauczanie

Zajęcia praktyczne (9,5 godziny)

 • Techniki prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go przez osoby niepełnosprawne
 • Różne sposoby zmian pozycji z wykorzystaniem technik rotacyjnych
 • Zasady kontroli równowagi, osiągania pozycji bezpiecznych do oddychania
 • Techniki wsparć stosowanych odpowiednio do możliwości i umiejętności w wodzie osób z różnymi niepełnosprawnościami
 • Zabawy i aktywności dla różnych poziomów umiejętności
 • Praca w grupach

CZAS TRWANIA: 4 dni, 25 h zegarowych (15,5 h zajęć teoretycznych i 9,5 h zajęć praktycznych w wodzie)

NAJBLIŻSZY TERMIN:   07-10.03.2018 r  - (brak wolnych miejsc) - tylko lista rezerwowa!

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ: .  07.03.2018: godz.: 9.30-17:15, 

                                                      08.03.2018: godz.: 9:30-17:30, 

                                                      09.03.2018: godz.: 9:30-18:30,

                                                      10.03.2018: godz.: 8:30-13:00

KOLEJNY TERMIN:    23-26.05.2017 - REKRUTACJA OTWARTA

MIEJSCE REALIZACJI: Basen Fizjo Med II, Katowice, Żelazna 1

KOSZT UCZESTNICTWA: 1 100 zł brutto/osobę

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick uznawany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Dane uczestników kursu przesyłane są do rejestru Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick w Wielkiej Brytanii.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą jednoczęściowy strój kąpielowy (jeśli to możliwe - dwa stroje kąpielowe, ponieważ dwa razy w ciągu dnia odbywają się zajęcia praktyczne w wodzie) i czepek. Okulary pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary z zabezpieczeniem przed spadnięciem, np. gumką. Nie wkładamy żadnych pianek ocieplających w czasie zajęć w basenie.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. +48 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+