Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka
rejestracja

Zapisz się na kurs w terminie:

Drenaż Limfatyczny i Kompleksowa Terapia obrzękowa

Drukuj

Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów (studenci dyplom ukończenia kursu otrzymają po okazaniu dyplomu fizjoterapeuty), techników fizjoterapii, fizjoterapeutów z tytułem licencjata, mgr fizjoterapii, lekarzy

 

CEL KURSU:

 1. Nauka diagnostyki obrzęku
 2. Nauka prawidłowego wykonania technik i chwytów stosowanych w drenażu limfatycznym
 3. Nauka podejmowania trafnych decyzji, co do wyboru poszczególnych technik leczniczych w wybranych jednostkach chorobowych

 
PLANOWANE EFEKTY I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Poszerzenie umiejętności o skuteczną metodę pracy z obrzękami
 2. Konkurencyjność na rynku pracy
 3. Nabycie umiejętności pracy metodą pożądaną przez wielu pracodawców w Europie

 

PROGRAM:

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną, w tym:

Moduł I:

 1. Kompleksowa Terapia Udrażniająca - wiadomości ogólne 
 2. Wskazania i przeciwwskazania do KTU 
 3. Diagnostyka obrzęku, badanie podmiotowe i przedmiotowe
 4. Chwyty - zasady stosowania
 5. Postępowanie w obrębie szyjnych węzłów chłonnych
 6. Postępowanie w obrębie klatki piersiowej
 7. Postępowanie w obrębie grzbietu
 8. Postępowanie w obrębie jamy brzusznej
 9. Postępowanie w obrębie kończyny górnej
 10. Postępowanie w obrębie kończyny dolnej
 11. Drenaż w wybranych jednostkach chorobowych: urazy, niewydolność żylna, obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny

Moduł II:

 1. Studium przypadków: urazy, niewydolność żylna obrzęk lipidowy, wtórny obrzęk limfatyczny
 2. Bandażowanie kończyny górnej
 3. Bandażowanie kończyny dolnej
 4. Gotowe wyroby kompresyjne
 5. Ćwiczenia przeciwobrzękowe
 6. Pielęgnacja skóry

 

PROWADZĄCY:

mgr Dawid Marciniak − od 11 lat jest fizjoterapeutą, a przy okazji głównym szkoleniowcem i założycielem Specjalistycznej Szkoły Masażu i Terapii Leczniczych. Posiada wykształcenie pedagogiczne, które wykorzystuje w swojej pracy już od 8 lat. Do tej pory pracował jako fizjoterapeuta i masażysta w największych firmach kosmetyczno-medycznych w Polsce tj. Instytut Dr Ireny Eris oraz CLARENA.

mgr Dominika Brożyńska – fizjoterapeutka, szkoleniowiec, pasjonatka masaży orientalnych. Ukończyła kilka kursów z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Limfologii, którego również jest członkiem.

CZAS TRWANIA: 4 dni, 40h szkoleniowych (10h teoretycznych, 30h praktycznych)

NAJBLIŻSZY TERMIN:   21 - 24.06.2018 r

GODZINY REALIZACJI ZAJĘĆ:  9.00-17:00

MIEJSCE REALIZACJI: Katowice, Budynek C GWSH, ul. Kostki Napierskiego 38

KOSZT UCZESTNICTWA: 1290 zł brutto/osobę  (min. 12 osób)

CENA OBEJMUJE: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim/niemieckim oraz imienne zaświadczenie MEN III/I  ukończenia kursu.

UWAGI ORGANIZACYJNE: Na zajęcia należy zabrać ze sobą strój sportowy oraz obuwie zmienne

INFOMACJE ORGANIZACYJNE
tel. 32 357 06 05/06, 696 721 366, 696 728 230, e-mail: szkolenia@gwsh.pl

https://www.facebook.com/CSPKiS.GWSH/

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+