Katowice

GWSH, budynek C

25 listopada 2016

Agenda poniżej

10 prelegentów

Wyłącznie profesjonaliści

150 miejsc

Rejestracja otwarta

Konferencja

Celem konferencji jest przybliżenie różnych obszarów naukowych skoncentrowanych na usprawnianiu osób w różnym wieku oraz ze zróżnicowanymi problemami w zakresie kontroli nerwowo- mięśniowej. Wzajemne zrozumienie problematyki oraz potencjalnych możliwości różnych form interwencji stanowi podstawę efektywnego działania klinicznego. Tylko zintegrowane działania pozwalają na dostosowywanie odpowiednich metod usprawniania do stanu klinicznego wpływając nie tylko na skuteczność, ale również zachowanie ciągłości całego procesu. Dzięki osiągnięciom z zakresu cybernetyki istnieje natomiast możliwość utrzymania efektów działań medyczno – fizjoterapeutycznych w warunkach poza ambulatoryjnych. Wspomniane wieloprofilowe działania są szczególnie istotne w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem, gdyż wymagają one wieloletniej opieki oraz zróżnicowanych form oddziaływania.

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane metody medyczne, fizjoterapeutyczne oraz cybernetyczne dedykowane osobom z zaburzeniami funkcji różnych struktur narządu ruchu. Prelegenci zaprezentują swoje obszary nie tylko z wykorzystaniem obserwacji klinicznych, ale również w świetle badań naukowych, co ma ogromne znaczenie w aspekcie wiarygodności przekazywanych treści.

Relacja z I edycji Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej: http://www.gwsh.pl/wydarzenia/ogolnopolska-konferencja-fizjoterapeutyczna-2015.htmlNasze atuty:

 • 10 prelegentów – wyłącznie profesjonaliści
 • Komitet Naukowy konferencji
 • Zagadnienia prezentowane w oparciu o najnowsze badania naukowe
 • Konkretne przypadki kliniczne
 • Charakter interaktywny konferencji – dyskusje podsumowujące moduły tematyczne
 • Warsztaty praktyczne w cenie
 • Atrakcyjna opłata rejestracyjna – promocja do 10 listopada
 • Certyfikat uczestnictwa i poczęstunek w cenie
 • Idealne miejsce do pozyskania kontaktów i wymiany doświadczeń
 • Mini-targi firm działających w branży ze specjalną ofertą dla uczestników
 • Miejsce konferencji – Katowice – łatwość dojazdu
 • Zniżki na nocleg w hotelu dla uczestników konferencji
 • Do zdobycia ponadto vouchery ze zniżkami na studia podyplomowe i upominki

Agenda

 • 9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników konferencji

 • 9.30 - 9.40 Przywitanie gości

 • 9.40 - 12.25 Moduł I
  Metody diagnostyczne, leczenie zachowawcze i „ortotyka cybernetyczna”:
  • 9.40 - 10.00 dr n. kf Maciej Biały
   „Metoda Neurac w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą motoryczną w kontekście aktualnych doniesień naukowych”
  • 10.00 - 10.20 dr n. kf Anna Gogola, dr hab. n. kf Rafał Gnat
   „Wpływ neurorozwojowej techniki trakcji na aktywację mięśni bocznej ściany brzucha u dzieci prezentujących prawidłowy rozwój”
  • 10.20 - 10.40 dr n. kf Tomasz Wolny
   „Wykorzystanie metod neurodynamicznych w usprawnianiu osób ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego”
  • 10.40 - 10.55 Dyskusja podsumowująca I sesję wystąpień

 • 10.55 - 11.10 Przerwa kawowa
  • 11.10 - 11.30 dr hab. n. kf Michał Kuszewski
   „Rola technik powięziowych w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową”
  • 11.30 - 11.50 dr hab. n. kf Małgorzata Matyja
   „Próba obiektywizacji narzędzi diagnostycznych stosowanych w fizjoterapii pediatrycznej w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”
  • 11.50 - 12.10 inż. Mateusz Dyląg, mgr Piotr Woźniak
   „Wykorzystanie nowoczesnych, mechatronicznych technologii w usprawnianiu osób z dysfunkcjami układu nerwowego”
  • 12.10 - 12.25 Dyskusja podsumowująca II sesję wystąpień

 • 12.25 - 12.45 przerwa kawowa

 • 12.45 - 14.45 Moduł II
  Leczenie inwazyjne
  • 12.45 - 13.45 prof. dr hab. Sławomir Snela. dr n. med. Rafał Piasek, dr n. med. Grzegorz Sokół
   1. „Leczenie spastyczności metodą iniekcji toksyny botulinowej w usprawnianiu lokomocji i prewencji deformacji układu ruchu dzieci z mózgowym porażeniem”
   2. „Fasciotomia adduktorów oraz selektywna neurektomia w prewencji neurogennego zwichnięcia stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem”
   3. „Skoliozy neurogenne, etiologia, rozpoznawanie i zasady leczenia”

  • 13.45 - 14.00 lek. med. Jerzy Luszawski
   „Selektywna rizotomia korzeni grzbietowych jako operacja modulująca odruchowe reakcje na bodźce czuciowe u osób z paraparezą spastyczną”
  • 14.00 - 14.15 lek. med. Jerzy Luszawski
   „Operacje w celu zastąpienia funkcji uszkodzonego nerwu przez inny nerw i wynikające z nich wyzwania dla fizjoterapeutów”
  • 14.15 - 14.30 dr n. med. Tadeusz Łyczakowski
   „Wskazania do wykonania fibrotomii w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta”
  • 14.30 - 14.45 Dyskusja podsumowująca III sesję wystąpień

 • 14.45 - 15.30 przerwa obiadowa

 • 15.30 - 17.00 Moduł III
  Warsztaty. Uczestnicy konferencji skorzystać mogą z jednego z poniższych warsztatów:
  • Warsztat 1 Wskazania, obliczanie dawek i zasady podawania domięśniowego toksyny botulinowej- prof. dr hab. Sławomir Snela, dr n. med. Rafał Piasek, dr n. med. Grzegorz Sokół
  • Warsztat 2 Wykorzystanie możliwości laboratoryjnej analizy chodu w planowaniu zabiegów operacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego – prof. dr hab. Sławomir Snela, dr n. med. Daniel Szymczyk, mgr Katarzyna Bazarnik – Mucha, dr n. med. Rafał Piasek, dr n. med. Grzegorz Sokół
  • Warsztat 3 (wyczerpany limit miejsc) Kliniczne kryteria kwalifikacji dzieci z koślawością kolan i stóp do usprawniania neurorozwojowego - dr hab. n.k.f Małgorzata Matyja
  • Warsztat 4 (rejestracja zamknięta) Wykorzystanie techniki USG w ocenie aktywności mięśni bocznej ściany brzucha u dzieci podczas stosowania wybranych technik neurorozwojowych" - dr n. kf. Anna Gogola

 

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela,
 • dr hab. n. kf Rafał Gnat,
 • dr hab. n. kf Michał Kuszewski,
 • doc dr n. k. f. Krzysztof Gieremek.

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. n.k.f Małgorzata Matyja,
 • dr n.k.f Anna Gogola,
 • mgr Katarzyna Westerowska,
 • mgr Barbara Jałmużniak.

Patroni i Partnerzy

Konferencję wspierają:

Rejestracja udziału w Konferencji

Warunki uczestnictwa:

I - zasady ogólne

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, a następnie potwierdzenie drogą e-mailową ze strony Organizatora.
 2. Rejestrując się Uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa w Konferencji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Fizjokonferencji jest wniesienie opłaty rejestracyjnej.
 4. Opłatę rejestracyjną należy wnosić na konto GWSH:  ING Bank Śląski  64 1050 1214 1000 0023 3466 7124 z dopiskiem:  „Fizjokonferencja oraz Imię i Nazwisko uczestnika”.
 5. Opłata obejmuje:  uczestnictwo we wszystkich prelekcjach i wybranym warsztacie, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch, certyfikat uczestnictwa.
 6. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegów.
 7. Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty rejestracyjnej i przesłana pocztą.
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury pro-forma. Prośby należy zgłaszać na adres konferencje@gwsh.pl
 9. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 10. GWSH zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.

 

II - Wysokość opłaty rejestracyjnej

 • Cena regularna –  249 zł płatne najpóźniej do dnia 24.11.2016
 • Cena regularna dla studentów GWSH – 199 zł płatne najpóźniej do dnia 24.11.2016
 • Cena promocyjna przy rejestracji i wpłacie do dnia 15.11.2016 – 199 zł
 • Specjalna cena promocyjna dla studentów GWSH przy rejestracji i wpłacie do dnia 15.11.2016 – 99 zł

 

III - Warunki rezygnacji

 1. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji (np.: e-mail na adres konferencje@gwsh.pl).
 2. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona: a. do dnia 11.11.2016 r. włącznie - zwracane jest 100% opłaty rejestracyjnej b. do dnia 18.11.2016 r. włącznie – zwracane jest 50% opłaty rejestracyjnej. c. po dniu 18.11.2016 r. – Organizator obciąży Uczestnika pełną opłatą rejestracyjną.
 3. W przypadku nieobecności na Konferencji, opłata rejestracyjna nie jest zwracana.

 

Miejsce

Konferencja organizowana jest w budynku C Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Kostki Napierskiego 38.

 

Baza noclegowa

Dla Gości uczestniczących w Fizjokonferencji w terminie: 24-26.11.2016
Hotel Katowice (www.hotel-katowice.com.pl) przygotował specjalną ofertę noclegową:

 • Hotel Katowice ***
  1pok. 1 os. w cenie  149 zł/doba/pokój ze śniadaniem
  1 pok. 2 os. w cenie 260 zł/doba/pokój ze śniadaniami
 • Hotel Katowice Economy **
  1pok. 1 os. w cenie  105 zł/doba/pokój ze śniadaniem
  1 pok. 2 os. w cenie 160 zł/doba/pokój ze śniadaniami

Oferta dostępem na hasło: Fizjokonferencja