Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pracownik GWSH

Drukuj

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazd z programu Erasmus+ w ramach akcji KA103 -2017 tj. mobilność z krajami programu (do uczelni zagranicznych z listy uczelni partnerskich):

a)     Wyjazdy kadry akademickiej na Teaching Mobility (STA)

b)     Wyjazdy na szkolenia dla pracowników administracyjnych (STT)

PROWADZONE REKRUTACJE:

(STA) tura II do 20/10/2017

(STA) tura III (ostatnia) do 30/11/2017

na wyjazdy kadry dydaktycznej planowane w sem. zimowym lub letnim 2017/18
i realizowane pod warunkiem wolnych/dodatkowych środków z programu Erasmus+ na ten cel

 

 

Dokumenty dot. roku akademickiego 2017/18

Kadra dydaktyczna (STA)

Administracja (STT)

  • Formularz aplikacyjny STT

 Procedura aplikacji:

1. Sprawdzenie oferty Uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus+ / możliwych ofert szkoleń zagranicznych.

2. Wysłanie zapytania o możliwość przyjęcia bezpośrednio do osoby z uniwersytetu partnerskiego (danych kontaktowych udziela Koordynator Erasmus+ w GWSH)

3. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Uczelni przyjmującej, kontakt ze swoim przełożonym lub odpowiednią jednostką w celu uzyskania zgody na ewentualny wyjazd.

4. Przesłanie Formularza aplikacyjnego do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w GWSH (pok. 119A)

5. Kontakt z Uczelnią przyjmującą w celu podpisania przez nią Staff Mobility Agreement for Teaching/Training. Złożenie dokumentu w DWZ.

6. Wypełnienie i podpisanie umowy o dofinansowanie w DWZ.

7. Dofinansowanie Erasmus+ zostanie przelane na podane konto.

8. Pracownik zobowiązany jest rozliczyć się z wyjazdu w pierwszym tygodniu po powrocie w DWZ. 

Główne Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

  •  zaświadczenie podpisane przez organizację przyjmującą z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, celu działania za granicą, jak również daty jego rozpoczęcia i zakończenia.
  • Ankieta online przesłana do pracownika drogą mailową przez program Erasmus+

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia na czas wyjazdu.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STA 2017/18

Zarządzenie rekrutacja oraz organizacja STT 2017/18

Zasady finansowania pracownicy 2017/18

  • Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów pracowników niepełnosprawnych [PDF]
  • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]
  • Karta rozliczenia dofinansowania wyjazdu pracownika niepełnosprawnego [XLS]

 Przewodnik dla Pracownika

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Marco Partner - Zakłady Mięsne Henryk Kania Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWC Partner - BZWBK Partner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+